Eesti Golfiportaal

Liidu informatsioon

Eesti Golfi Liit (EGL) on avalikes huvides tegutsev spordialaliit, mille eesmärgiks on golfi arendamine võistlus- ja rahvaspordi tasemel, sportlike eluviiside avalik propageerimine, golfi kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine, sihtrühmale toetuste pakkumine ning sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine kasumit mittetaotleval viisil. ELi kuulub 7 Eesti golfiklubi, kuid esindab kõikide golfiga tegelevate inimeste ja organisatsioonide huve.

EGL on Eesti Olümpiakomitee (EOK) täieõiguslik liige ning esindab Eesti Vabariiki Euroopa Golfi Assotsiatsioonis (EGA), Rahvusvahelises Golfi Föderatsioonis (IGF) ning R&A-s. EGL vastutab EGA händikäpi (HCP) ja USGA Course Rating (CR) süsteemide nõuete täitmise eest Eestis. EGL teeb tihedat koostööd Eesti PGA, Eesti Golfikohtunike Kogu, Eesti Golfiväljakute Ühenduse ja kõikide teiste golfiga seotud institutsioonidega.

Eesti Golfi Liit korraldab Eesti Meistrivõistlusi golfis, karikasarja EGL E&Y Tour, Junior Tour, Senior Tour karikasarju ning suurvõistlusi Estonian Amateur Open ja Estonian Ladies Cup.

Sponsors