Eesti Golfiportaal

Strateegia

VISIOON

Golf on Eestis populaarne spordiala ja liikumisharrastus läbi kogu elu.

MISSIOON Eesti Golfi Liidu missioon on olla golfi eestvedajaks Eestis.

VÄÄRTUSED

aus – golf on ainulaadne spordiala, kus mängija määrab iseendale trahve ning esitab ise oma mängutulemusi

avatud – Liit on oma tegevuses suunatud väljapoole st omab aktiivset kontakti erinevate organisatsioonidega ning on uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks. Igal Liidu liikmel on õigus öelda välja oma arvamus, juhtida tähelepanu ebakõladele ja rääkida kaasa Liitu puudutavate otsuste langetamisel. Liit järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

mänguline – golf on hobi kogu eluks, inimesed tunnevad mõnu golfi mängust ja golfi juures töötamisest

edule orienteeritud – tähendab EGL’i jaoks, et kõigil golfiga seotud organisatsioonidel läheb hästi jamängijad on rahulolevad

koostööle orienteeritud – Eesti golfi kogukond on väike ja oma eesmärkide saavutamiseks peame ühiselt tööd tegema ja kaasama organisatsioone ja asutusi väljastpoolt golfi.

PIKAAJALISED EESMÄRGID 2020:

– Viia golf seitsme enim harrastatava spordiala hulka (10 000 harrastajat spordiregistri andmetel)
– kahekordistame klubiliikmete arvu (6000 mängijat)
– toetada infrastruktuuri arengut
– Edukate tippmängijate arendamine kõigis vanusegruppides, kes osalevad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel
– Eesti siseste tiitlivõistluste kõrgetasemeline korraldamine

MÕISTED

Missioon – organisatsiooni (EGL’i) ülesanne
Väärtused – milline on EGL ja golfi juures töötavad inimesed
Populaarne – üldarusaadav ja tuntud
Liikumisharrastus – tervisesport
Eestvedaja – juht
Kõrgetasemeline – kvaliteetne

Sponsors