Eesti Golfiportaal

Eesmärk

Eesmärk

Eesti Golfi Liidu eesmärk on olla golfi eestvedajaks Eestis. Seejuures lähtub Liit oma siht- ja sidusrühmadelt saadud sisendist ehk teisisõnu omab aktiivset kontakti erinevate organisatsioonidega ning on uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks. Liit järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

 

 

Sponsorid