Eesti Golfiportaal

Eesmärk

Eesmärk

Eesti Golfi Liidu eesmärk on olla golfi eestvedajaks Eestis. Seejuures lähtub Liit oma siht- ja sidusrühmadelt saadud sisendist ehk teisisõnu omab aktiivset kontakti erinevate organisatsioonidega ning on uute, spordi arengule kaasaaitavate projektide käivitamise ja läbiviimise toetajaks. Liit järgib oma tegevuses ausa mängu põhimõtteid.

Tutvu ka Eesti Golfi Liidu põhikirjaga. 

 

 

Sponsorid

Koostööpartnerid

Noorgolfarite toetajad