Eesti Golfiportaal

Antidoping

UUS! 2020. a. kehtima hakkav keelatud ainete nimekiri.

Dopinguvastases võitluses on oma osa täita erinevatel tegijatel: ülemaailmsel antidopingu organisatsioonil WADA, rahvuslikel dopinguvastastel organisatsioonidel, rahvusvahelistel spordialaliitudel ja nende riiklikel rakukestel.

Eesti Golfi Liit peab oluliseks näidata spordiala puhtust ja võtta ette erinevaid tegevusi, et dopingu vastu võidelda: tellida testimisi, korraldada koolitusi, kajastada teemat oma infomaterjalides.

Olulised lingid:

 • WADA koodeks, mille leiad SIIT
  Maailma Antidopingukoodeks (jõustunud 2015) seab alustalad, millele tõhus antidopingu poliitika peaks tuginema. See hõlmab keelatud ainete ja meetodite nimekirja ning rahvusvahelisi standardeid testimiseks, laborite tööks, privaatsuse hoidmiseks jm. Koodeksi elluviijateks on dopinguvastased organisatsioonid.
 • Keelatud ainete nimekiri (uueneb igal aastal), nimekiri leitav SIIT 
  Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga-aastaselt septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Nimekiri on sama nii erinevate riikide kui ka erinevate spordialade jaoks. Selles on mõned ained ja meetodid täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on keelatud vaid teatud spordialadel (nt alkohol motospordis). Aineid lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist: (a) tõstab sportlikku sooritust; (b) on ohtlik sportlase tervisele; (c) kahjustab spordi vaimu.

Muudatustega hoiab kursis Eesti Antidopingu koduleht
Eesti Antidoping on rahvuslik dopinguvastane organisatsioon, mille missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja osaleda riiklikus ning rahvusvahelises antidopingualases koostöös.

Golfi ja antidopingu kohta saab täpsemat infot leida ka Rahvusvahelise Golfi Föderatsiooni lehel.

Mõningaid mõisteid, mida on mõistlik antidopingu maailmas orienteerumiseks teada:

 •  ADAMS – asukoha ankeet
  Tõhusamaks dopingutestide planeerimiseks on vajalik teada sportlaste asukohta. Võistlusvälise testimise jaoks välja valitud sportlased kohustuvad andma informatsiooni oma asukoha ja asukoha muudatuste kohta. 
  Asukoha edastamiseks on internetipõhine privaatne süsteem ADAMS, mis sisaldab sportlase kogu antidopinguteavet, sh ka dopingutestide tulemusi, raviotstarbelisi erandeid.
 • TUE – raviotstarbeline erand
  Kui ravim sisaldab keelatud aineid ja muu ravi ei ole võimalik, peab sportlane taotlema erandi tegemist ravi eesmärgil kasutamiseks, esitades ühtlasi selgitavad dokumendid ravi kohta.

Lisainfo: Henn Vallimäe, henn.vallimae@antidoping.ee, tel +372 5022554

Sponsorid

Koostööpartnerid

Meediapartnerid

Noorgolfarite toetajad