Eesti Golfiportaal

EGA HCP süsteem

Lühi kokkuvõte EGA händikäpi süsteemist

 

EGA (Euroopa Golfiassotsiatsiooni) händikäp põhineb kolmele tugisambale CONGU (Rahvuslike Golfiühenduste) händikäpisüsteemile, USGA (Ameerika Ühendriikide Golfiassotsiatsiooni) väljakute raskusastme hindamisele ja Stableford punktiarvestusele. Süsteemi eesmärk on anda õiglased händikäpid, mis on kohandatud mängitava raja raskusele. EGA händikäpi süsteem põhineb eeldusel, et iga mängija püüab saada võimalikult suurt punkti skoori igal rajal, igas mängus, mida ta mängib ja ta registreerib aastas võimalikult palju kvalifikatsiooniskoore. EGA händikäpisüsteemi võivad kasutada ainult liikmesklubide liikmed, rahvusliku liidu üksikliikmed või mängijad, kes on rahvusliku liidu poolt registreeritud ja selle järelvalve all, et säilitada kontroll golfi händikäppide üle. Sellest aastast hakkab kehtima uus EGA händikäpisüsteem.

Peamised muudatused 2016 aastast:

 • Kaotatakse ära mõiste EGA täpne händikäp selle asemel EGA händikäp;
 • Lubatakse kasutada 9-raja mängutulemusi alates händikäpist alates 4,5 – 54
 • Lubatud kasutada rohkem kui ühte 9-rajalist ringi päevas händikäpi arvestuses, kui on tegemist võistlusega;
 • Lisati uus EGA händikäpi kategooria 6 (enne oli klubihändikäp 37 – 54), maksimaalne EGA händikäp 54;
 • Händikäpi kategoorias 5 (26,5 – 36) händikäp tõuseb 0,1 võrra endise 0,2 asemel;
 • Lubatakse loobuda CBA kasutamisest („Computed Buffer Adjustment“ – meetod, mida kasutatakse mänguolude hindamiseks, kuid mis võtab mängijal võimaluse teada oma saavutatud mängupunkte võistluse lõppedes) kõikides händikäpi gruppides täielikult. Lubatakse CBA kasutamist teatud võistlustel või teatud händikäpi gruppides;
 • Võistlusele kvalifitseerumisel ei pea arvestama händikäpi aktiivsust, kuid oluliste võistluste puhul võidakse aktiivset händikäpi endist viisi nõuda auhinnaliste kohtade väljastamisel.
 • Kui 2016 aasta alguses ei ole händikäp aktiivne, siis aktiivseks saamiseks on vajalik kolm kvalifitseeruvat ringi.

 

Mõningaid olulisi punkte händikäpi arvestuses.

Esmase EGA händikäpi saamine

Esmase EGA händikäpi saamise eelduseks on golfiklubi liikmeks astumine, kes kuulub Eesti Golfiliitu ja kellele on antud õigus EGA händikäpi pidada.  Esmase EGA händikäpi saab mängija kui ta mängib vähemalt ühe ringi kvalifitseeruval 18- või 9-rajalisel väljakul. Kuna esmane omistatav EGA händikäp on 54 ja sellest lähtuvalt arvutatakse mängijale vastavalt raja raskusastmele EGA mängu händikäp vastavalt valemile:

18-rajalisel väljakul:         EGA mängu händikäp = 54 + händikäpi erinevus

9-rajalisel väljakul:           EGA mängu händikäp = 54/2 + händikäpi erinevus (9 raja jaoks)

Händikäpi erinevus on number, mis saadakse EGA händikäp 36 mängu händikäpist antud rajal antud tiil. Kui EGA händikäp 36 peab näiteks mängima antud rajal ja tiil 38 punkti, siis händikäpi erinevus on +2. Selle näite puhul läheb golfimängija rajale händikäpiga 56. 9-rajalisel väljakul liidetakse mängitud punktidele 18. Esmane EGA händikäp saadakse vastavalt valemile:

Esmane EGA händikäp = 54 – (mängitud punktid – 36)

EGA händikäpi taastamine

Juhul kui mängija ei ole enam ühegi golfiklubi liige, kellel on õigus pidada EGA händikäpi, siis Mängija kaotab EGA händikäpi. EGA händikäpi taastamiseks tuleb astuda golfiklubi liikmeks kellel on õigus pidada EGA händikäp ning mängida kolm kvalifitseeruvat händikäpi ringi. Mänguringide Stableford punktide arvestuseks kasutatakse viimati kehtinud EGA händikäppi. Mängija kes kuulus enne 1. händikäpi gruppi (händikäp 4,4 või madalam) on õigus erandkorras teha 3 EDS ringi händikäpi taastamiseks.

Iga-aastane händikäppide ülevaatus

 Golfiliit on andnud händikäpi arvestuse pidamise üle oma liikmesklubidele, kellel on kord aastas kohustus teha händikäppide ülevaatus võimalusel kalendriaasta alguses. Selleks, et mängija säilitaks EGA händikäpi peab ta hooaja jooksul mängima vähemalt 4 händikäpi arvestuseks kvalifitseeruvat tulemust. Kui mängijal on 8 tulemust või rohkem hooaja jooksul, siis kuulub tema händikäp ülevaatamisele. Kui mängijal on alla 8 tulemuse sel aastal, siis võetakse arvesse ka eelmise aasta tulemused händikäpi ülevaatamiseks. Händikäpi ülevaatuse arvestuslik pool põhineb Euroopa mängijate statistilistel tulemustel händikäpigruppide kaupa. Täpsem arvutuskäik on näha GolBox’is ja EGA händikäpisüsteemi manuaalis. NR (No Return) ringid ei lähe ülevaatusel arvesse kuigi muudavad händikäppi. Teatud võistlustel võidakse nõuda aktiivse händikäpi olemasolu. Mitteaktiivse händikäpi saamiseks aktiivseks tuleb edastada vähemalt kolm mängu ringi.

EDS ringide arvestamine

Miinimum informatsioon, mida tuleb kirja panna EDS registreerimiseks:

Vaja märkida mängija nimi, kuupäev, väljak, tiid, radade arv. EDS ringe saab teha Eestis alates 1. aprill kuni 31. oktoober.

Skoorkaardi tagastamise peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik ja enne järgmist händikäpi ringi. EDS mänguringi skoorkaardi mitte tagastamisel märgitakse NR (No Return). EDS registreerimise vormiline külg oli klubi otsustada. EDS ringide registreerimise tabelit ei pea Golfiliidule esitama. Golfiliidul on EDS registreerimise tabeli täitmise kontrollimise õigus suvalisel aja hetkel hooaja keskel.

Golfimängija kohustused seoses händikäpiga

 • Mängijal tohib olla ainult üks EGA händikäp ja see kehtib igal pool kus kehtivad EGA händikäpireeglid
 • Olles mitme golfiklubi liige peab valima, milline klubi on nn. koduklubi, kes peab händikäpi arvestust.
 • Mitte vahetama koduklubi hooaja keskel väljaarvatud juhul kui mõlemad klubid on sellega nõus.
 • Registreerima osalemise võitlusele või EDS ringile nii nagu see on ettenähtud
 • Tagastama tulemuskaardid, kas lõpuni täidetud või mitte koduklubisse. Mängides kvalifitseeruvat ringi võõral väljakul on mängija kohustus edastada tulemus koduklubisse.
 • Enne võistluste algust veenduma oma händikäpi õigsuses.
 • Peab suurendama või vähendama oma händikäpi võistlustele sisenedes kui ka koduklubi ei ole veel sellest muudatusest teadlik.
 • Peab kirjutama oma EGA händikäpi skoorkaardile isegi kui tegemist on „scratch“ võistlusega


 

Händikäpi arvestusse kvalifitseeruvad mänguringid

 • Ring mängiti kui kehtisid händikäpi tingimused: 18-rajaline väljak oli vähemalt 2750 meetrit või 9-rajaline väljak 1375 meetrit, väljaku raskus on hinnatud USGA väljaku raskuse hindamise süsteemi järgi, 18-rajalise väljaku pikkust ei ole muudetud üle 100 meetri ja 9-rajalist üle 50 meetri, tii tähised on paigaldatud vastavalt golfireeglitele, golfimäng toimub vastavalt R&A golfireeglitele, mänguvorm on löögimäng või Bogey/Par Stableford ning kusjuures Stablefordi puhul on arvesse võetud 100% händikäpist, mängutulemus on kinnitatud märkija poolt.
 • Kvalifitseeruv on ka mänguring, mis mängiti väljas pool Eestit kui väljak oli mõõdetud USGA hindamise süsteemi alusel või CONGU SSS (Standard Scratch Score) süsteemi alusel.
 • Mängiti 18-rajalisel mänguväljakul, alates händikäpist 4,5 ja üles poole kvalifitseeruvad 9-rajalised mänguringid ning 9-rajaline mänguring võib-olla 18-rajalise väljaku osa. 18-rajalise mänguringi tulemusest ei tohi võtta 9-raja tulemust.
 • Kui on tegemist võistlusega võib-olla händikäpi arvestuses rohkem kui üks 9-rajaline ringi päevas.
 • Mänguring mängiti: golfiklubi võistlusel, Eesti Golfiliidu võistlusel, muudel võistlustel, mida aktsepteerib Eesti Golfillit või oli EDS ring.
 • Arvestati Stableford punkte.

 

 

Stableford punktide arvutamine

 

Kuna mängija vastutab oma händikäpi eest oluline osata arvutada Stableford punkte. Oletame, et lähete mängima Sample Valley Golf Club (näidis väljak EGA reeglite raamatus), te olete mees, teie EGA händikäp on 22,3 ja soovite mängida 18 rada kollastelt tiidelt. Esmalt on vaja välja selgitada, mis on teie EGA mängu händikäp. Seda on kõige lihtsam teha vaadates EGA mängu händikäpi tabelist, mis asub klubihoones ja/või 1. tii lähedal. Sealt vaadates selgub, et konkreetsel juhul on teie EGA mängu händikäp on 23. Selle tulemuseni võib ka jõuda arvutuse teel, kui on teada raja konkreetse tii CR (Course Rating) ja Slope. Näites CR = 70,6 ja Slope 124. Arvutamise valem:

 

EGA mängu händikäp HCPCAT 1–5 = EGA HCP x Slope/113+ (CR – PAR)

EGA mängu händikäp HCPCAT 1–5 = 22,3 x 124/113+ (70,6 – 72) = 23,070 =23

(ümardatakse 0,5 puhul üles)

 

Mängu händikäp 23 tähendab seda, et viiel raskemal rajal on teie „Par“ double bogey ja 13 lihtsamal rajal on „Par“ bogey. Kui mängite raskel rajal 5, mille väljaku Par on neli, siis teie tulemus on üks alla Par’i ja saate selle raja eest 3 punkti. Kui mängisite lihtsal rajal 6, mille väljaku Par on neli, siis teie tulemus on üks üle Par’i ja saate selle raja eest 1 punkti. Vastavalt all toodud tabelile.

Tulemus rajal Punktid
Kaks või rohkem üle Par’i 0
Üks üle Par’i 1
Par 2
Üks alla Par’i 3
Kaks alla Par’i 4
Kolm alla Par’i 5
Neli alla Par’i 6

 

Kiireks kontrolliks on üks lihtne võimalus, kui te pole mängurajal teinud suuri hävinguid ja olete mänginud kõik rajad lõpuni. Kui raja Par on 72, siis 36 punkti saamiseks peate te antud näite puhul mängima 72+23=95 lööki. Mängisite 100 lööki ehk 5 üle, siis saate 36-5 = 31 punkti. Mängisite 92 lööki ehk  3 alla, siis saate 36+3= 39 punkti. See moodus annab kiire tulemuse, kui ei anna õiget punkti summat, kuid näiteks tegite ühel rajal 10 lööki ja kokku mängisite 100 lööki, siis võisite saada rohkem kui 31 punkti.

 

EGA händikäpi tabel.

 

Händikäpi kategooria EGA Händikäp Puhvertsoon Puhvertsoonist vähem punkte lisa ainult Puhvertsoonist rohkem punkte lahuta iga punkti eest
    18-raja tulemus 9-raja tulemus    
1 plus – 4,4 35 – 36   0,1 0,1
2 4,5 – 11,4 34 – 36 35 – 36 0,1 0,2
3 11,5 – 18,4 33 – 36 35 – 36 0,1 0,3
4 18,5 -26,4 32 – 36 34 – 36 0,1 0,4
5 26,5 – 36 31 – 36 33 – 36 0,1 0,5
6 36 – 54  – 1
           
Näidised:          
  EGA händikäp Punkte Arvutus Uus händikäp Märkus
1. 11,2 32 11,2 + 0,1 11,3 Kui puhvertsoonist vähem siis lahutatakse ainult 0,1
2. 11,2 42 (42-36)*0,2=1,2 10,0 Kui kategooriat ei vaheta langeb händikäp ületatud punktide arv korda koefitsient
3. 19,1 42 (42-40)*0,4 + (40-36)*0,3 = 2,0 17,1 Kui kategooria vahetub, siis 19.1 – (2 x 0.4) = 19.1 – 0.8 = 18.3, lahutatakse kuni kategooria muutuseni edasi koefitsient muutub 0,3 andes 18.3 – (4 x 0.3) = 18.3 – 1.2 = 17.1

 

Rohkem taustainfot ja vastuseid EGA händikäpi süsteemi rakendamist puudutavate küsimuste kohta leiab aadressilt www.ega-golf.ch .

Sponsorid

Koostööpartnerid

Meediapartnerid

Noorgolfarite toetajad