Eesti Golfiportaal

Juhtimine ja toimkonnad

EGL-i kõrgeim organ on EGL-i liikmete üldkoosolek.

EGL-i alalised organid on:
üldkoosolek;
juhatus;
president;
peasekretär;
RHCR komitee;
apellatsioonikomitee.

EGL-i organite valimine või määramine toimub EGL-i põhikirjas ettenähtud korra kohaselt, järgides valimise või määramise sõltumatuse põhimõtet.

Sponsorid

Koostööpartnerid

Meediapartnerid

Noorgolfarite toetajad