Golfikindlustus

Kindlustus Eesti Golfi Liidu liikmetele 01.04.2024-31.03.2025

Eesti Golfi Liidu liikmete vastutuskindlustuse kindlustajaks on uuel kindlustusperioodil Salva Kindlustuse AS.

Eesti Golfi Liidu litsentsi omanikele kehtib kindlustuskaitse, mis aitab mõningate golfimänguga kaasnevate ootamatustega paremini toime tulla. Kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks on liikme poolt tasutud oma koduklubi liikmemaks. Tasudes oma koduklubi käesoleva aasta liikmemaksu on sul kehtiv kaitse kuni järgmise aasta märtsi lõpuni. Hüvitatakse juhtumid, mis on toimunud golfimängimisel ametlikel golfiväljakutel (v.a. USA ja Kanada).

Hole-in-one kindlustuskaitse saamiseks tuleb ennast registreerida SIIN

Kaitse kehtib:

 • tahtmatu isikukahju (kehavigastus, tervisekahjustus, surm) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • tahtmatu esemekahju (otsene varaline kahju) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele);
 • EGL liikmele kolmanda isiku poolt (mängija, kes ei ole EGL liige) tekitatud isikukahjudele.

Kindlustuskaitse ei kehti professionaalsete golfimängijate suhtes.

Hüvitispiirid:

 • Kolmandale isikule tekitatud isikukahju 100 000 €
 • Kolmandale isikule tekitatud esemekahju 50 000 €
 • Kindlustatud isikule tekitatud kahju 15 000 €
 • Omavastutus 50 €

Hüvitise saamiseks:

 • tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul pärast kindlustusjuhtumist teadasaamist;
 • on oluline, et kohapeal õnnetusjuhtumi järgselt oleks olukord võimalikult täpselt jäädvustatud ja dokumenteeritud (sh fotod, kannatanu kontaktandmed, seletuskirjad vm);
 • on tarvis tunnistajate korral võtta nende andmed ja võimalusel kirjalikud ütlused;
 • kehavigastuse tekkimisel esitada arstitõend, kinnitus vigastustest, ravikuludest ning lisaks politseiraport kahju toimumise kohta;
 • edasta materjalid aadressile: vastutus@salva.ee
 • kindlustusandjal on õigus küsida lisaks täiendavaid kahjunõuet toetavaid dokumente.

Kui soovite endale personaalset kindlustuse olemasolu tõendavat sertifikaati, siis edastage palun oma kontaktandmed golf@salva.ee

Vaata ka siia: https://www.salva.ee/et/golf

 

Suursponsorid

Sponsorid

Koostööpartnerid

Meediapartnerid

Noorgolfarite toetajad

Golf.ee

Tondi 84/3, Tallinn 11316
E-post info@golf.ee

Jälgi meie tegevusi: