Eesti Golfiportaal

Golfikindlustus

Vastutuskindlustus Eesti Golfi Liidu liikmetele 2018

Eesti Golfi Liidu ja If P&C Insurance AS koostööna on alates 01.05.2018 kõikide Eesti Golfi Liidu liikmete osas kehtiv kindlustuskaitse, mis aitab mõningate golfimänguga kaasnevate ootamatustega paremini toime tulla. Kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks on liikme poolt tasutud oma koduklubi liikmemaks. Hole-in-one hüvitist selle aasta leping ei kata.

VASTUTUSKINDLUSTUS
Kindlustussumma 20 000 €
Omavastutus 50 €
Hüvitatakse juhtumid, mis on toimunud ükskõik millise riigi ametlikul golfirajal, -rajatises või –alal (v.a. USA ja Kanada)

Kaitse kehtib:
· tahtmatu kehavigastuse või surma põhjustamise korral kolmandale isikule (sh loetakse kolmandaks isikuks teist kindlustatud isikut ehk EGL liiget)
· tahtmatu kolmandale isikule kuuluva vara kahjustamine.

Hüvitise saamiseks:
· oluline on, et toimunud õnnetusest ja seeläbi põhjustatud kahjust teavitatakse esimesel võimalusel kindlustusandjat
· uuri välja kahju kannataja isik ja proovi tuvastada kahju suurus. Samuti on äärmiselt oluline, et kohapeal õnnetusjuhtumi järgselt saaks võimalikult palju olukorda jäädvustada ja dokumenteerida – fotod, kannatanu kontaktandmed, seletuskirjad vm.
· tunnistajate korral võta nende andmed ja võimalusel kirjalikud ütlused
· kehavigastuse tekkimisel arstitõend ja kinnitus vigastustest ning ravikuludest; lisaks ka politseiraport kahju toimumise kohta
· edasta materjalid aadressile: kahjud@if.ee
· kindlustusandjal on õigus küsida lisaks ka muid kahjunõuet toetavaid dokumente.

Sponsorid

Koostööpartnerid

Noorgolfarite toetajad