Privaatsustingimused

Käesolevas privaatsuspoliitikas tutvustame sulle meie veebilehega seotud andmete töötlemise kõige olulisemaid aspekte. Privaatsuspoliitika kehtib isikuandmetele (edaspidi: „andmed“), mida andmesubjektide kohta erinevatest allikatest (veebilehed, mobiilirakendused, sotsiaalmeedia, kliendid, tarnijad ja äripartnerid) hangime.

Kontaktid

Vastutava töötleja nimi ja aadress

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja liikmesriikide muude andmekaitseseaduste ning -eeskirjade tähenduses on vastutav töötleja:

EESTI GOLFI LIIT MTÜ
Registrikood 80091330
Tondi tn 84, 11316, Tallinn, Harju maakond

Isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise ulatus ning eesmärk

Isikuandmete kaitse üldmääruses on isikuandmed määratletud kui „igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta. Veebis tuvastamise tunnuseid, näiteks IP-aadresse loetakse isikuandmeteks, kui need ei ole anonümiseeritud. Töötleme sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kontaktvormi kaudu päringu saatmine
 • Uudiskirjaga liitumine
 • E-kirjaga saadetavad pöördumised
 • Kampaaniate / pakkumiste läbiviimine
 • Veebilehe optimeerimine (veebilehe kohandamine vastavalt sinu nõudmistele)
 • Küberrünnakute eest kaitsmine ja rünnakute andmete salvestamine
 • Kasutusstatistika koostamine
 • Turundus

Meiega saad ühendust võtta meie veebilehe kaudu. Kui meile päringu saadad, nõustud sellega, et töötleme sinu esitatud andmeid sinu päringu töötlemiseks.

Kui soovid meiega ühendust võtta, on järgmiste andmete esitamine kohustuslik:

 • Nimi
 • E-mail
 • Telefon

Kohustuslikel väljadel esitatud isikuandmed aitavad meil sinu pöördumist menetleda. Meie teenuse puhul on sinu isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi. Kui ühendumise eesmärk on täita lepingut, milles sina oled andmesubjekt, või võtta kasutusele meetmeid enne lepingute sõlmimist, on see andmete töötlemise täiendav õiguslik alus.

Kuni olukorra lõpliku lahenemiseni on sul õigus oma andmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovid nõusoleku tagasi võtta, teavita meid palun aadressil info@golf.ee.

Kustutamine

Töötleme ja säilitame sinu isikuandmeid ainult ajal, mil see on säilitamise eesmärgi täitmiseks vajalik, või kui meile kehtivad seadused või eeskirjad seda ette näevad. Kui säilitamise eesmärk või ettenähtud säilitamisaeg lõppeb, blokeeritakse või kustutatakse isikuandmed tavapärases korras vastavalt seaduses sätestatule.

Lisaks kustutame sinu andmed juhul, kui meile aadressile info@golf.ee vastavasisulise palve saadad ja kui meil ei ole selliste andmete säilitamiseks seaduslikku ega muud säilitamis- ega kaitsmiskohustust.

Avaldamine kolmandatele isikutele

Avaldame sinu isikuandmeid ainult juhul, kui oled selleks selgesõnaliselt oma loa andnud, meil on seadusjärgne kohustus neid avaldada või kui see on vajalik veebilehe kasutamiseks ja ka päringute töötlemiseks või sinu taotletud teenuste pakkumiseks.

Kolmandatele isikutele edastatud andmete kasutamine piirdub rangelt lepinguga kokku lepitud eesmärkidega. Sellistel kolmandatest isikutest ettevõtetel on kohustus tagada sinu privaatsus samasuguses ulatuses nagu meil. Lisaks on neil kohustus töödelda sinu isikuandmeid meie juhiste kohaselt ning tagada andmekaitse Euroopa Liidus nõutaval tasemel. Kui andmekaitse taset mis tahes riigis ei loeta isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses Šveitsi standarditele vastavaks, tagame lepingu abil, et sinu isikuandmeid kaitstaks alati Šveitsi standardite või isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt.

Kui kasutame oma teenuste pakkumiseks allhankijad, teeme vastavad juriidilised korraldused ning rakendame ka tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse vastavalt kohalduvatele seadusesätetele.

Uudiskirjaga liitumine ja uudiskirjade saamine

Kasutame uudiskirja nimekirjaga liitumisel ja uudiskirja saatmisel kolmanda osapoole rakendust Mailbow, mida haldab Mailbow OÜ (Pärnu mnt 160 Tallinn 11317, Tel +372 6667666). Uudiskirja nimekirjaga liitumisel edastatakse Sinu sisestatud e-posti aadress Mailbow keskkonda. Uudiskirja nimekirjast lahkumiseks on võimalik saata vastavasisuline e-kiri info@golf.ee või klikkida uudiskirjal lingile “Ei soovi enam uudiskirju” saada, misjärel eemaldatakse e-maili aadress Mailbow süsteemist ja tulevaseid uudiskirju ei saadeta. 

Küpsised

Meie veebileht kasutab nn küpsiseid. Küpsised on info, mis liigub meie või kolmanda isiku veebiserverist kasutaja – ehk sinu – veebibrauserisse, et seda oleks võimalik sealt hiljem leida. Küpsised võivad olla väikesed failid või muud andmete säilitamise vahendid.

Küpsiste abil saab meie veebilehel oleva info ja pakkumised sinu vajadustega sobitada. Küpsised võimaldavad meil külastajaid ära tunda. Sellise äratundmise eesmärk on teha sinu jaoks meie veebilehe kasutamine lihtsamaks.

Kasutame ajutisi küpsiseid. Need kustuvad automaatselt, kui brauseri sulged. Need hõlmavad eelkõige sessiooniküpsiseid. Sessiooniküpsised salvestavad nn sessiooni ID, millega sinu brauseri erinevad päringud koondatakse ühissessiooniks. Nii saab sinu arvuti ära tunda, kui veebilehele tagasi tuled. Selliste küpsiste abil saame tagada meie veebilehe toimimise ja funktsioonid.

Lisaks kasutame ka püsiküpsiseid. Need jäävad sinu arvuti kõrvakettale ka pärast sessiooni lõppemist. Eelkõige aitavad just need küpsised meil oma pakkumisi kasutajasõbralikuks muuta.

Isikustamata küpsised ei edasta meile isikuandmeid. Sellised on näiteks statistikaküpsised. Need koguvad ja raporteerivad infot anonüümselt, aidates meil mõista, kuidas külastajad veebilehel tegutsevad.

Reklaamipartnerite kaudu paigutame reklaame teistele veebilehtedele, et näidata sulle ainult selliseid reklaame, mis sulle tegelikult huvi pakuvad. Selles protsessis kasutatakse selliste reklaamipartnerite nn kolmanda poole küpsiseid, mille määrab külastuse käigus meie veebileht ja mille loeb välja vastav reklaamipartner. Kolmanda poole küpsised on ajutised failid, mida säilitatakse sinu brauseris maksimaalselt 540 päeva pärast lehe viimast külastamist ja mis aeguvad seejärel automaatselt.

Oma arvutisse salvestatud küpsiseid saad vaadata ja kustutada ning ka nende käitlemist konfigureerida oma brauseri seadetes. Rohkem infot saad tootjalt või oma veebibrauseri funktsioonist Spikker (Help).

Küpsiste lubamine ei ole meie veebilehe kasutamise eeltingimus. Enamik veebibrausereid lubab küpsiseid automaatselt. Kui sa seda ei soovi, saad oma brauseri seadistada nii, et see teavitaks sind küpsistest ja võimaldaks nende lubamist igal konkreetsel juhul eraldi. Samuti võid seadistada oma brauseri selliselt, et sinu arvuti küpsiseid ei salvestaks, või et saad hoiatuse, kui uus küpsis saabub. Mõned brauserid pakuvad näiteks võimalust esimese poole küpsised lubada, aga kolmanda poole küpsised blokeerida.

Lisaks sellele saab juba lubatud küpsiseid alati veebibrauseri või muu tarkvaraprogrammi abil kustutada. See on võimalik kõigis levinumates veebibrauserites. Võid oma veebibrauseri seadetes määrata küpsiste üldise blokeerimise. Küpsiste blokeerimine võib tähendada, et veebipakkumiste funktsioonid on piiratud.

Pikslid, kohalik säilitamine ja muud sarnased tehnoloogiad

Oma veebilehel kasutame ettevõtte Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) tööriista Pixel, millega saab mõõta veebiturunduse meetmete tõhusust. Jälituspikslid (mida nimetatakse ka veebilutikateks, veebimajakateks või pikselsiltideks) on väikesed koodiüksused, mis paigaldatakse veebilehele, mobiilrakendusse või reklaami sisse. Need koguvad sinu brauseri ja seadme kohta teatud andmeid, näiteks operatsioonisüsteemi, brauseri liigi, seadme tüübi ja versiooni, linkiva veebilehe, külastatud veebilehe, IP-aadressi ja muu sarnase kohta. Nende abil saame sinu tegevusi jälgida, kui oled Facebooki reklaami näinud ja/või sellel klõpsanud. Niimoodi saame statistika ja turu-uuringute eesmärgil mõõta Facebooki reklaamide tõhusust. Meie saame selliselt salvestatud andmed anonüümselt, mis tähendab, et me ei näe sinu isikuandmeid ega saa neid muu sind puudutava infoga ühendada.

Selliseid andmeid säilitab ja töötleb aga Facebook. Seega saab Facebook teavet nende käitumise kohta, kes Facebookis mingile reklaamile klikkasid ja meie veebilehele suunati. Kasutades küpsiseid ehk sinu arvutis säilitatavaid tekstifaile, saab Facebook sind Facebooki liikmena tuvastada ja reklaame optimeerida, st pakkuda reklaame, mis on suunatud Facebooki andmekasutuse eeskirjadele vastavatele sihtgruppidele. See puudutab sind ainult juhul, kui sul on Facebookis konto ja oled Facebooki sisse loginud. Kui sa ei ole Facebooki kasutaja, ei avalda selline andmetöötlemine sulle mõju.

Veebianalüüsi tööriistad

Kasutame oma õigustatud huvide alusel (st huvi meie veebi analüüsimise, optimeerimise ja majanduslikult tasuva toimimise vastu) tööriista Google Analytics, mis on ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) veebianalüüsi teenus. Google kasutab küpsiseid.

Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas sa käesolevat veebilehte kasutad (sh sinu IP-aadress), edastatakse Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Google on andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud ja tagab seega Euroopa andmekaitseõiguse sätete täitmise.

Google kasutab sellist infot veebilehe sinupoolse kasutuse analüüsimiseks, veebilehel liikumise kohta aruannete koostamiseks ja meile muude veebilehe ja veebi kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Sinu brauserist Google Analytics’iga edastatud IP-aadressi ei viida kokku muude Google’ilt saadud andmetega.

Kasutame Google Analytics’it ainult aktiveeritud IP-anonümiseerimisega. See tähendab, et Google lühendab kasutajate IP-aadresse Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal.

Küpsise poolt seoses veebilehe sinupoolse kasutamisega tekitatud andmete (sh sinu IP-aadressi) kogumist ja edastamist Google’ile ning Google’i poolt selliste andmete töötlemist saad takistada, laadides järgmiselt lingilt alla ja installides brauseri pistikprogrammi (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Seejärel seadistatakse loobumisküpsis, mis takistab sinu andmete kogumist, kui hiljem uuesti veebilehte külastad. Juhime sinu tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi sul olla võimalik kõiki käesoleva veebilehe funktsioone täies mahus kasutada.

Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiad aadressilt www.google.com/analytics/terms/de.html või www.google.de/intl/de/policies/.

Sinu õigused

Sul on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kustutamist, piiramist ja ülekandmist, esitada andmete töötlemisele vastuväide ning võtta andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi. Kui sinu arvates on sinu isikuandmete töötlemine andmekaitseõigusega vastuolus või on andmekaitsenõudeid muul moel rikutud, võid esitada kaebuse andmekaitse inspektsioonile.

Alaealised veebilehe kasutajad

Veebileht on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele. Alaealistel, eelkõige alla 16-aastastel lastel ei ole lubatud meile oma isikuandmeid edastada ega teenusega liituda. Kui avastame, et meile on selliseid andmeid edastatud, kustutame need oma andmebaasist. Lapsevanem (või seaduslik esindaja) võib meiega ühendust võtta ja taotleda andmete kustutamist / registreerumise tühistamist. Selleks vajame koopiat ametlikust dokumendist, mis tõestab, et oled lapse vanem või eestkostja.

Privaatsuspoliitika muudatused

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat vastavalt kehtivatele andmekaitsesätetele igal ajal muuta. Praegu kehtib versioon seisuga 10. aprill 2019.

Suursponsorid

Sponsorid

Koostööpartnerid

Meediapartnerid

Noorgolfarite toetajad

Golf.ee

Tondi 84/3, Tallinn 11316
E-post info@golf.ee

Jälgi meie tegevusi: