2020. aastal ühtlustatakse üle maailma HCP pidamist

Maailma juhtivad golfiorganisatsioonid on otsustanud käivitada ühtse ülemaailmse HCP-süsteemi alates 1. jaanuarist 2020.

Ühtlustamise eesmärk on loomulikult see, et golfimängijatel maailma eri nurkadest oleks üheselt mõistetav ja arvutatav HCP.

Põhiline muudatus on algoritm, millega HCPd arvutama hakatakse ‒  mängija viimasest 20 arvesseminevast ringist võetakse arvesse kaheksa paremat tulemust.

Nimetatud muudatus toob muidugi kaasa ka mängija HCP pidaja (kelleks Eestis on hetkel Eesti Golfiliidu volitusel liikmesklubi) rolli olulise suurenemise.

Eesti Golfiliidu senise partneri, Golfboxi esindajad annavad käesoleva aasta märtsis Eestis aru, kuidas on kavandatud üleminek uuele süsteemile.

Samuti kavandab Eesti Golfiliit reeglite ja HCP komitee eestvedamisel vajalike koolituste läbiviimist klubide HCP-komiteedele 2019. aasta jooksul.

Rohkem infot: http://www.ega-golf.ch/content/key-features-golfs-new-world-handicap-system-announced.

 

Reeglite ja HCP komitee