Aprillis astus Eesti Golfi Liit suure sammu avatuse poole

Foto: erakogu

Viimastel kümnenditel on golf teinud maailmas läbi suured muutused – lisandunud on uusi ja paindlikke mänguformaate, golfi harrastamist võimaldav infrastruktuur on mitmekesistunud, reeglid ja tavad on muutunud oluliselt liberaalsemaks. Alanud aastal muutusid reeglid, järgmisel aastal muutub HCP pidamise süsteem.

Eesti golfikogukond on hoidnud seni pigem konservatiivset joont. Viimase aasta jooksul on aga toimunud rida muutusi – koos käinud arengutoimkond on välja pakkunud rida lahendusi, kuidas rohkem inimesi mängu juurde tuua ja kuidas võiks golfielu värviküllasemaks muuta, uus juhatus on selle ja teiste allikate baasil välja töötanud golfi pikaajalise arengukava drafti.

17.aprillil võttis üldkogu vastu uue põhikirja ja liikmelisuse reglemendi. Muutusi tehti mitmeid, kuid kõige olulisemaks saab nimetada alljärgnevaid:

– EGL on avatud ka väiksematele klubidele. Nüüdsest võib liikmeks astuda nii golfikeskust pidav väljakuomanik kui väikeklubi. Piisab 15 liikmest, kes soovib oma händikapi pidamise uuele klubisse viia ning seejärel võib see klubi pista rinda kõigi teiste Eesti golfiklubidega Eesti meistritiitli nimel.

– EGL on avatud ka väljakutele. Pole saladus, et väljakud on aastate jooksul investeerinud suuri summasid nii infra arendamisele, kui uute mängijate mängu juurde toomisele ja arendamisele. Seni on aga väljakute osalus EGL töös olnud episoodiline. Oli viimane hetk see probleem ära lahendada ja anda võimalus väljakutele EGL täisliikmeks saada.

– EGL on avatud ka kõikidele teisele golfi arendavatele osapooltele on nendeks siis prod, kohtunikud või loodetavasti tulevikus tekkivad tõsised spordiklubid.

– EGL hindab edaspidi tihedamat koostööd tegevaid golfikogukondi kõrgemalt. Noortespordi ja algajatega süsteemsemalt tegelevate liikmetele on plaan  järgmisest aastast pakkuda suuremat sisulist ja rahalist tuge

Vundament on loodud, ühiselt edasi!

Erki Mölder
Eesti Golfi Liidu president

Uus põhikiri