Eesti Golf tähistab 20. juubeliaastat konverentsiga

GolfEE_veebilogo_EVO2

 

Napilt 20 aastat tagasi Niitväljal avatud 9 golfirada panid aluse väärikale spordiharrastusele meie koduses Eestis. Täna on kogu Eesti golfiringkonnal aeg tähistada neid 20. aastat ning vaadata koos ettepoole – kuhu tahaksime jõuda? Golf on ka alates 2016. aastast olümpia-ala ning eestlastel piisavalt jonni, et endale kõrgeid eesmärke seada.

Eesti Golfi Liidu eestvedamisel toimub 28. novembril Tallinnas Laululava ruumes esimene golfi konverents. Sel päeval koondame ühise katuse alla kõik Eesti golfihuvilised – nii mängijad kui ka kõik need, kes golfi kui spordiala arengu ja mänguvõimaluste eest hea seisavad.

Suve lõpus konverentsi teemasid kokku seades tuli endalegi toreda üllatusena, et paljud rahvusvaheliselt väga tuntud ja hinnatud golfieksperdid ilma pikema palumiseta soostusid meie konverentsil ettekandeid tegema ning töötubasid juhendama.

Väike ülevaade esinejatest:

Duncan Weir, R&A arendusdirektor juhatab konverentsi sisse rahvusvaheliste golfitrendidega, Tony Bennett PGA Master Professional käsitleb golfi arenguga seotud teemasid.

Golfiväljakute rajamise ja keskkonnaga seonduv on arutlusel  Lodewijk Klootwijk’i, Euroopa Golfiväljakute Omanike Liidu direktori, ja Kelli Jerome’i, Rahvusvahelise Golfikeskkonna Organisatsiooni (GEO)  programmidirektori ettekannetes.

Petri Peltoniemi Soome Golfi Liidust annab põhjaliku ülevaate, kuidas on võimalik Põhjamaade golfimängijal kasvada  rahvusvaheliselt tunnustatud professionaalseks golfimängijaks ja seda Soome sportlaste näitel.

Eesti oma golfi arengutes peatume just sellistel golfimänguga seotud teemadel, kus skaala ühes otsas   on golfimängu võimaluste laiendamine  linna- ja külaväljakute rajamise kaudu, teises otsas aga golf kui tipp-sport.

Rein Ilves Tallinna Linnavalitusest käsitleb Tondirabale rajatava golfiväljakuga seotud küsimusi, huvilistel on võimalik tutvuda lähemalt ka väljaku projektiga.

Siim Sukles Eesti Olümpiakomiteest ja Mari Suursalu Eesti golfikoondise kaptenina arutlevad golfi kui olümpia-alaga seotud teemadel.

Päeva jooksul toimuvad ka töötoad ning erinevad arutelud kõigil eelpoolmainitud teemadel.

Kohtume kõigiga Eesti Golf 20 konverentsil, tee-aeg on 28. novembril kell 9.00 Lauluväljaku siseruumides.

Täpsem info ja registreerimine www.golf.ee/konverents.

 

Arti Ots

Eesti Golfi Liidu president