Eesti Golfi Liidu juhatuse otsus 12.06.2014: Valdeko Kluge mängia õiguste mitte taastamisest

 

Eesti Golfi Liidu juhatuse  12.06.2014 toimunud koololekul võeti vastu otsus Valdeko Kluge juhtumi asjus, milles juhatus kinnitas ühehäälselt otsuse järgmises sõnastuses:

“Golf on oma olemuselt ausate inimeste mäng, ei ole võimalik koos võistelda kui seda printsiipi ei järgita. Ausus tähendab siinjuures ka seda, et kui juhtubki mingi eksimus, tuleb seda eelkõige iseendale tunnistada ja käituda vastavalt (kas siis otseselt golfireeglite või etiketi reeglite järgi). Niivälja golfiklubi poolt tuvastatud tulemuste võltsimine Valdeko Kluge poolt viitab selgelt tahtlikule tegevusele, millist tegevust ei ole mingil moel võimalik tolereerida. Eesti Golfi Liit on kohustatud ja peab kaitsma teiste mängijate/võistlejate õigust võistelda/mängida kooskõlas rahvusvaheliselt kehtestatud golfireeglite ja etiketiga.

Eesti Golfi Liidu poolt määratud karistus (tähtajatu võistluskeeld Eesti Golfi Liidu egiidi all toimuvatel võistlustel) võttis aluseks eelpooltoodud printsiipi ning jätab võimaluse mänguõiguse taastamiseks juhul, kui mängija on aru saanud oma eksimuse suurusest ja olemusest ja Eesti Golfi Liidul on veendumus, et selline tegevus enam ei kordu.

Praeguses olukorras ei ole Eesti Golfi Liidul tekkinud veendumust, et  mängija on aru saanud oma teguviisi lubamatusest ja sellest vastavad järeldused teinud.

Eesti Golfi Liit on valmis Valdeko Kluge mängija õiguste taastamist Eesti Golfi Liidu egiidi all toimuvatel võistlustel arutama mitte enne märts 2016.a. juhul kui mängija avaldab selleks soovi.”

Reeglite ja HCP ja CR (RHCH) komitee juhib veel tähelepanu, et Valdeko Kluge ei saa osaleda kõigile golfimängijatele avatud võistlused, sh kommerts võistlused. Saab osaleda ainult kinnistel klubivõistlustel. 

Tausta informatsioon:
  • Valdeko Kluge, osaledes Cramo Cup võistlusel 8. juunil 2013 ja muutes teadlikult mitme raja tulemust oma tulemuskaardil väiksemaks (4 rajal) pärast märikijapoolset allkirja andmist, on toime pannud golfimängu olemuse, reeglite ja etiketiga vastuolus oleva teo. (väljavõte Niitvälja klubi kapten Erko Täht Otsus nr 3 kuupäev 21.06.2013)
Kluge kohta oli Eesti Golfi Liidu juhatus teinud otsuse 6. augustil 2013 ja protokollis järgmise sõnastusega:
Heinu Klaas: probleemiks on isiklike võistlustulemuste tuunimine pärast võistlust

Otsus: määrata tähtajatu võistluskeeld EGLi võistlustel konkreetsetele isikutele, kes võltsivad oma võistlustulemusi. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 2013. a golfihooajast. Rein Raudsepal teha otsus teatavaks golfiklubidele.

Poolt hääletasid kõik  8  (kaheksa) koosolekul osalenud juhatuse liiget. Vastu 0, erapooletuid 0.