Eesti Golfi Liidu presidendivalimised

Foto: erakogu

Eesti Golfi Liidu üldkogu koguneb 8.oktoobril, et valida uus president. Valitav EGL juhatuse esimees on oma ametiseisundist tulenevalt Eesti Golfi Liidu president (edaspidi Liidu president), kellele kuulub kõrgeim Liidu esindusõigus.

Liidu presidendi kandidaatide ülesseadmine ja kvalifitseerumine

Kvalifitseerunuks loetakse ja EGL-i üldkogule esitatakse valimiseks Liidu presidendi kandidaadid:

  • kelle kirjalik nõusolek kandideerimiseks on esitatud EGL-i hiljemalt 01.10.2018.a. kella 12:00-ks.
  • kes on esitanud EGL-i hiljemalt 01.10.2018.a. kella 12:00-ks kirjalikult Liidu juhtimise ja tuleviku korraldusega seotud oma tegevuskava (edaspidi tegevuskava). Tegevuskava peab sisaldama muuhulgas presidendi kandidaadi visiooni Liidu järgnevate aastate tegevustest ja Liidu peaeesmärkidest.

Kõik Liidu presidendi valimisega seotud kirjalikud materjalid tuleb saata kandidaadi poolt digiallkirjastatult EGL-le tähtaegselt, EGL-i peasekretäri e-posti aadressile kristo@golf.ee märksõnaga “Eesti Golfi Liidu presidendi valimised”.