Eesti Golfi Liit ja Advokaadibüroo Sirel & Partnerid sõlmisid sponsorlepingu

Eesti Golfi Liit ja Advokaadibüroo Sirel & Partnerid allkirjastasid kolme aastase koostöölepingu. Eesti Golfi Liidu poolt on koostamisel pikemaajaline strateegiline tegevuskava, mille ambitsioonikast sisust tulenevalt on oluliselt suurenenud ka Eesti Golfi Liidu vajadused kvaliteetse õigusabi järgi. Sponsorlepingu raames toetab Advokaadibüroo Sirel & Partnerid aastatel 2019-2021 Eesti Golfi Liidu tegevusi nii rahaliselt kui ka tasuta õigusabiteenuse osutamisega, millega tagatakse Eesti Golfi Liidu eesmärkide parem saavutamine.