Eesti PGA juhib tähelepanu Green Cardi koolituse kvaliteedile

Screen Shot 2016-03-29 at 19.08.57

Eesti PGA juhatus saatis Eesti Golfi Liidu juhatusele järgneva sisulise märgukirja:

Eesti PGA tunneb muret ja juhib tähelepanu Eestis Green Card kursuseid läbiviivate mitte PGA treenerite puuduliku kvalifikatsiooni kohta.

Eesti PGA teeb ettepaneku Golfi Liidule soovitada klubidele PGA liikmete palkamist, mis tagab kvaliteetse kursuse läbiviimise nii tehnilise poole pealt kui ka tulevaste mängijate motiveerimise ja mängima julgustamise osas.

Professionaalsete treeningute läbi kasvatame Eestis uusi golfimängijaid, kes jäävad mänguga pikalt seotuks.

Lugupidamisega,

Eesti PGA juhatus