EGL liikmete hulgas nüüd neli väljakut

Foto: EGCC

Aprillis võttis EGL üldkogu vastu uue põhikirja, mille kohaselt seni ainult spordiklubidele avatud olnud liit avas uksed ka väljakutele. Alates 1.juulist on liidu liikmeteks ka Jõelähtme , Niitvälja, Rae ja Saaremaa väljakud. „Eestis golfimaastikul on aastate jooksul välja kujunenud olukord, kus klubidel puudub mitmetes golfi arendamise olulistes küsimustes ilma väljakuomanike toetuseta võimalus asju muuta. Nüüdsest saame kõiki golfi arendamise seisukohalt olulisi teemasid arutada ühise laua taga. Heaks näiteks on algajate golfi juurde toomise mentorprogrammi väljatöötamiseks loodud ajutine töögrupp, kuhu kuulub ka väljakute ja Eesti pro-de esindajad. Sarnaseid, kõik osapooli kaasavaid töögruppe plaanime ka tulevikus luua”, ütles EGL president Erki Mölder.

„Kui väljakutel on õigus edaspidi paljudes küsimustes kaasa rääkida, siis golfiklubide pärusmaaks jääb ka tulevikus handikäpi pidamine ja tiitlivõistlustel oma esinduse väljapanek. Siiski, ka klubid peavad olema valmis muutusteks – aastaid kehtinud „üks väljak – üks klubi“ põhimõtte asemel saab sama väljaku juurde tekkida veel teinegi (27-rajalistel väljakutel veel kolmaski) handikäpi pidamise ning tiitlivõistluste osalemisõigusega klubi. Loodetavasti aitab see kaasa klubilise tegevuse hoogustumisele ja uute väikeklubide tekkimisele ning arenemisele,” lisas Mölder.