Eesti Golfiportaal

Golfikindlustus

EGLi golfi vastutuskindlustuse tingimuste kokkuvõte 2017

Eesti Golfi Liidu ja AIG Europe Limited koostööna on kõikide Eesti Golfiliidu liikmetel kindlustusleping, mis aitab mõningate golfimänguga kaasnevate ootamatustega paremini toime tulla.
Eesti Golfi Liit (EGL) on sõlminud sujuvaks ja muretuks mänguks kindlustuspoliisi, millega on kaetud baarikulutused Hole in One korral, kolmadataele isiktuele põhjustatud kahjud ning hüvitis püsiva puude korral.

350€ HOLE-IN-ONE BAARI ARVE KINDLUSTUS

Hüvitispiir – 350€, omavastutus 50€

Kui oled löönud Hole-In-One´i ükskõik millise riigi ametlikul golfirajal, siis hüvitatakse Sulle klubi ametliku baari või restorani sama päeva arved jookidele summas kuni 350 €.

Hüvitise saamiseks:

· tee oma tulemuskaarist koopia ning vaata, et see oleks korrektselt täidetud (s.h. märkija nimi ja allkiri);
· võta kohalikust golfiklubist kinnitus;
· küsi baarist originaaltšekid ja hoia need alles;
· edasta materjalid aadressile korvauspalvelu@aig.com.
· hoia alles kõik originaaldokumendid – lisaks e-kirjale võib tarvis minna originaale.

 

VASTUTUSKINDLUSTUS

Hüvitispiir 20 000 €, omavastutus 50 €

Kaitse kehtib:

· tahtmatu kehavigastuse tekitamise korral kolmandale isikule (sh surm, haigus, terviserike)
· tahtmatu kolmandale isikule kuuluva vara kahjustamine
· Hüvitatakse juhtumid, mis on toimunud ükskõik millise riigi ametlikul golfirajal, -rajatises või –alal.

Hüvitise saamiseks:
· uuri välja kahju kannataja ja kahju suurus;
· kehavigastuse tekkimisel arstitõend ja kinnitus vigastustest ning ravikuludest; lisaks ka politseiraport kahju toimumise kohta
· tunnistajate korral võta nende andmed;
· edasta materjalid aadressile  korvauspalvelu@aig.com.
· Kindlustusandjal on õigus küsida lisaks ka muid kahjunõuet toetavaid dokumente.

 

TÄIELIK PÜSIV TÖÖVÕIMETUS

Katte suurus – 500 €

Kui eelnevalt kehavigastuse saanud isikul tekib kuni kolme aasta jooksul peale õnnetuse toimumist püsiv töövõimetus, hüvitatakse kindlustatud isikule 500€. Hüvitise maksmise eelduseks on, et isik on eelnevalt töötanud ja saanud maksustatud töötasu ning vigastus takistab täielikult edasist töö tegemist.

Hüvitise saamiseks:
· saada arstipoolsed kinnitatud tervisetõendid e-posti teel aadressile korvauspalvelu@aig.com.
· hoia alles kõik originaaldokumendid – lisaks e-kirjale võib tarvis minna originaale.

Täiendavate küsimuste korral kirjuta aadressile korvauspalvelu@aig.com. Kahjusid käsitleb ja hüvitiste väljamakseid teostab kindlustusandja AIG Europe Limited (Finland Branch).

Sponsorid