Golfikindlustus katab erinevaid kulusid

Eesti Golfi Liit ja Salva Kindlustus alustasid koostööd, mille raames saavad nüüd liidu liikmed kindlustuskaitse nii mängu käigus tekitatud füüsilistele vigastustele, materiaalsele kahjule, golfireisi pagasile kui baarikuludele õnnestunud hole-in-one löögi puhul.

„Pealtnäha paistab golf küll rahuliku ja aeglase mänguna, kuid tegelikkuses võib golfiväljakul juhtuda nii mõndagi, sest golfikepp on kõva, löök on tugev ning pall lendab kiirelt ja kaugele,“ selgitas Salva Kindlustuse kindlustusdirektor ning golfiharrastaja Urmas Kivirüüt.

Tüüpilisemad juhtumid, mis golfiväljakul esinevad, on golfikäru või -autoga põhjustatud õnnetused ning ebaõnnestunud löögid, mille tulemusena saab kas kaasmängija või parklas olev auto palliga pihta. Selliste juhtumite puhul katab kahju golfikindlustusega kaasnev vastutuskindlustuse kaitse. Kindlustuskaitse rakendub kõikidele Eesti Golfi Liidu liikmemaksu tasunud liikmetele.

„Eestis harrastab golfimängu aktiivselt umbes 4000 inimest, kellele avaneb nüüd tänu meie koostööle Salva Kindlustusega võimalus kaitsta kaasmängijaid ja nende vara igasuguste õnnetuste ja kogemata tekitatud kahjude eest. Nii saavad meie liikmed nautida golfimängu murevabalt, sest tugev koostööpartner annab suurema kindlustunde,“ kommenteeris Eesti Golfi Liidu peasekretär Kristo Raudam.

„Golfis on ka üks sümpaatne traditsioon: kui mängija sooritab hole-in-one löögi ehk lööb palli sisse kohe esimese löögiga, siis lasub tal aukohustus teha kõigile kaasmängijatele golfiklubi baaris klaasike kihisevat välja. Nüüdsest katame ilusa mängu eest selle kulu samuti Salva golfikindlustusega summas kuni 500 eurot,“ lisas Urmas Kivirüüt.

Hole-in-one kindlustuskaitse rakendub Eesti Golfi Liidu liikmemaksu tasunud liikmele peale seda, kui on oma vastava soovi registreerinud Salva Kindlustuse kodulehel. Ühe hooaja jooksul löövad Eesti golfimängijad keskmiselt 15-20 hole-in-one’i.

Golfikindlustus kehtib nende juhtumite puhul, mis on toimunud golfimängimisel ükskõik millise riigi ametlikul golfiväljakul (v.a. USA ja Kanada). Kindlustuskaitse ei kehti professionaalsete golfimängijate puhul.

Täiendava võimalusena pakub Salva Kindlustus golfiharrastajatele eritingimusi ka reisikindlustuse ostmisel: kui reisikindlustuse tavatingimuste järgi on transportimisel spordivarustuse tekitatud kahju hüvitispiiriks 400 eurot, siis golfivarustus on kaetud pagasi kogumaksumuse summa ulatuses.

Raudami sõnul maksab keskmine golfivarustuse komplekt reeglina kuni paar tuhat eurot ning kõrgem hüvitise summa annab välismaale mängima suundunud golfarile tugevama kindlustunde.

Golfikindlustuse vastutuskindlustuse kaitse kehtib:

  • tahtmatu isikukahju (kehavigastus, tervisekahjustus, surm) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele); hüvitispiir 100 000 €
  • tahtmatu esemekahju (otsene varaline kahju) tekitamisel kolmandale isikule (sh ka teisele EGL liikmele); hüvitispiir 50 000 €
  • EGL liikmele kolmanda isiku poolt (mängija, kes ei ole EGL liige) tekitatud isikukahjudele; hüvitispiir 15 000 €
  • Omavastutus 50 €