Kutsuge kohtunik!

Foto: erakogu

Leidub mängijaid, kes ei usalda kohtunike määratud trahvilööke, sest lihtsa eksimuse eest korraga 3 trahvilööki saada tundub liiga karm. Kahjuks selline olukord tekkis.
Kuna kõiki vastuseid ei saa kätte Reegliraamatust, kuulub golfikohtuniku kotti ingliskeelne Otsusteraamat, milles on pea 600 lehekülge erinevate reeglisituatsioonide kirjelduste ja lahendustega, siinkohal otsustasin ära tõlkida kaks otsust, et seda õpetlikku olukorda selgitada ka teistele mängijatele.

Olukord ise oli järgmine:
Löögimängus lõi mängija Niitväljal 13. rajal palli griinist vasakul asuva veetakistuse suunas. Kaasvõistlejad arvasid, et pall võis minna vette, kuid kindlus puudus nii mängijal kui flight´i kaaslastel. Mängija jätkas külgveetakistuse reegli järgi kukutades veetakistuse taha teise palli ja lüües seda edasi. Sammudes griini poole leidis ta oma esimese palli veetakistuse tagant väljaspool veetakistust päris heast kohast. Mängija võis arvata, et kuna ta leidis oma esimese palli 5 minuti jooksul üles, võib ta teise palli hüljata ja esimesega mängu jätkata ning kutsus lähedal asuva kohtuniku enda juurde…

lost-ball

Siinkohal kordaks üle kaks tähtsat seda olukorda puudutavat nüanssi:

See, kas veetakistuse suunas löödud ning kaduma läinud pall asub veetakistuses, on fakti küsimus. Kui puuduvad andmed või kindlus selles suhtes, et veetakistuse suunas löödud ning ära kadunud pall asub veetakistuses, peab mängija tegutsema vastavalt reeglile trahv ja korduslöök.

Kui pall on kadunud, kuna seda ei ole leitud või mängija ei ole seda enda pallina tuvastanud viie minuti jooksul pärast seda otsimise alustamist, peab mängija lööma uue palli võimalikult lähedalt sellele kohale, kust esialgset palli viimati löödi, saades karistuseks ühe trahvilöögi.

Ning siin on need otsused, mille põhjal kurjad kohtunikud mängijale 3 trahvilööki määrasid või otsused mille põhjal kohtunikud mängijat diskvalifitseerimisest päästa üritasid.
Otsus 26-1/3.7
Mängija kukutas palli veetakistuse reegli järgi ilma kindla teadmiseta või virtuaalse kindluseta et tema esimene pall on veetakistuses; Esimene pall leiti seejärel üles.
K.Mängija pall lendas veetakistuse suunas ja oli üles leidmata. Puudus teadmine ja virtuaalne kindlus, et pall asub veetakistuses, aga mängija kukutas ja jätkas veetakistuse reegli järgi. Enne kui ta mängis kukutatud palli, leiti tema esimene pall 5 minuti jooksul. Milline on Ruuling?
V.Kuna siis puudus teadmine või virtuaalne kindlus, et mängija pall asub veetakistuses, kui ta pani asendatud palli mängu, oli pall valesti asendatud mittesobiva reegli alusel.
Mängija peab vea parandama hüljates asendatud palli ja jätkates esimese palliga. Kui esimene pall leiti veetakistusest, võib mängija jätkata veetakistuse reegli järgi.
Kui mängija ei parandanud oma valet asendamist ja sooritas löögi kukutatud pallile jätkas ta mittesobiva reegli alusel ja sai vastavalt karistuse. Ruuling oleks selline, et mängija jätkas reegli trahv ja korduslöök alusel (ainuke reegel, mis kehtiks antud olukorras) lisades skoorile ühe trahvilöögi. Lisaks kuna ta mängis valest kohast (st kohast mis on keelatud Reegli 27-1 trahv ja korduslöök järgi), sai ta veel juurde reegli 27-1 üldise karistuse, mis on rajakaotus rajamängus või 2 trahvilööki löögimängus. Löögimängus peab Komitee kindlaks tegema kas tegemist oli tõsise rikkumisega, kui ta mängis valest kohast.

water_hazard_78493874
Otsus 26-1/3
Mängija jätkas veetakistuse reegli järgi; Esimene pall leiti seejärel üles väljaspool veetakistust.
K.Mängija arvas, et ta lõi esimese palli veetakistusse. Ta otsis palli umbes 1 minut, aga ei leidnud seda.Seega kukutas ta teise palli veetakistuse taha ja lõi teist palli edasi. Seejärel leidis ta oma esimese palli väljaspool veetakistust 5 minuti jooksul alates otsimise hetkest. Milline on Ruuling?
V.Kui mängija kukutas ja mängis teist palli veetakistuse tagant muutus see mängusolevaks palliks ja esimene pall kadunud palliks.
Kui oli teada või olemas virtuaalne kindlus, et esimene pall on veetakistuses, võis mängija jätkata veetakistuse reegli järgi. Kui puudus teadmine või virtuaalne kindlus, et esimene pall on veetakistuses, pidi mängija jätkama reegli trahv ja korduslöök järgi. Mängides kukutatud palli veetakistuse reegli järgi jätkas mängija valest kohast.
Rajamängus saab mängija rajakaotuse.
Löögimängus saab mängija trahv ja korduslöök karistuse (ühe trahvilöögi) kirjeldatud Reeglis 27-1 ning lisaks 2 trahvilööki valest kohast mängimise eest. Kui mängija pani toime tõsise reeglite rikkumise (nt mängija sai distantsis eelise) ta diskvalifitseeritakse välja arvatud siis, kui ta korrigeeris oma viga ehk jätkas õigest kohast.
Kokkuvõtteks oli tagajärg selline, et
…. mängija sai suure üllatusena teada, et tuleb jätta mõlemad pallid, minna tagasi avalöögialasse oma 5.ndat lööki tegema, sest teise palliga jätkates oleks karistuseks diskvalifitseerimine.

Ausat mängu ja mõistvat suhtumist!
Anu Kendra

Kasutatud materjalid
http://www.usga.org/content/usga/home-page/rules/rules-and-decisions.html#!decision-26,d26-1-3.7
http://www.usga.org/content/usga/home-page/rules/rules-and-decisions.html#!decision-26,d26-1-3