Mängutempo, ehk millal läheb kohtuniku kell käima

SnailSlowPlay

Eesti rajamängu meistrivõistlused on selleks aastaks edukalt suurepärasel Suuresta väljakul peetud ja meistrid välja selgitatud. Kohtunikele möödusid võistluspäevad suhteliselt rahulikult. Mängijatel oma palli asukoha kohta väljakul eriti küsimusi ei tekkinud ja kõik said ilusti oma mänguringid mängitud. Kõige rohkem tekitas kohtunikele tööd EGL-i võistluste kohalikes Reeglites (Hard Card) Reegel nr. 7.

Vaatamata sellele, et mitmed mängijad hiljem tunnistasid, et nad pole lugenud ei Golfireegleid, väljaku Kohalikke Reegleid ega ka EGL-i Kohalikke Reegleid, tahaksin keskenduda just mängutempole ja selgitada, kuidas mängutempost lähtuvalt võivad mängijad karistada saada. Golfireeglite osas toimub pühapäeval, 19. juunil algusega kell 10 EGCC-s praktiline seminar, kus saab Reeglite tundmise osas leevendust.

Lugedes EGL-i Kohalike Reeglite punkti 7, siis seal on kirjas: “Võistluskomitee määrab täisringi ning iga raja lõpetamiseks lubatud maksimaalse aja ning teeb vastavasisulise informatsiooni teatavaks mängijatele. Mängima peab liigsete viivitusteta. Mängutempo hoidmiseks omab võistluskomitee õigust mõõta selle grupi mänguaega, kes viivitab ning kelle mänguaeg ei mahu lubatud kontrollaja piiridesse. Viivitust defineerib olukord, kus järgnev grupp jääb eespool liikuvast grupist maha rohkem, kui stardiaja intervalli võrra.”

Juhin siinkohal tähelepanu, et maksimumaeg ei ole kontrollaeg ja viivitus on selles reeglis selgelt defineeritud ja mõõdetav suurus. Teisisõnu isegi, kui grupp on lubatud maksimumaja piires, kuid kaotab eesliikuvale grupile rohkem, kui stardiintervall (eesliikujad mängivad kiiremini), siis antud grupp juba viivitab ja nende liikumiskiirust võidakse hakata mõõtma.

Samuti on Reeglis ära toodud mängija löögile kuluva aja lubatud suurused, milleks on 50 sekundit, kui mängija peab lööma esimesena ja 40 sekundit, kui mängija peab lööma järgmisena. Esimesel lööjal on 10 sekundit lisaks, kuna tema peab esimesena tegema kepivaliku ja mõõtma kaugusi. Samal ajal saavad
(ja peaksid) teised mängijad teha oma valikuid ja mõõtmisi ning nad peavad olema valmis lööma, kui on nende kord lüüa.

Millal läheb kohtuniku kell käima? Löögiaeg algab, kui mängija on jõudnud oma pallini, tema kord on lüüa või avalöögialas on asetanud palli tiile ja ta saab sooritada oma löögi ilma häirimiseta. Puttamigriinil algab löögiaeg hetkest, mil mängijal on olnud piisavalt aega pall tõsta, puhastada ja tagasi asetada, parandada palli kukkumisjälje(d) ja eemaldada puttamisliinilt kõrvaldatavad takistused. Aeg, mis kulub puttamisliini
lugemiseks kummaltki poolt auku ja palli sättimiseks, loetakse löögiaja hulka.

Teine viis mängutempot hoida, on liikuda kiiresti ning optimeerida oma mängulogistikat.
a) Võimalusel mõõda vajalikud mõõtmised samal ajal kui teise löögiaeg käib.
b) Liigu oma palli juurde enne, kui lähed teisele mängijale appi palli otsima. Võib juhtuda, et ta leiab selle vahepeal üles.
c) Pane kinnas kätte enne, kui palli juurde jõuad ja tee teekonnal pallini ära võimalik kepi- ja löögivalik.
d) Lükka käru järgmisesse avalöögialasse viiva teeni ja võta palli juurde kaasa raja lõpetamiseks vajalikud kepid. Kui pall asub griinil ja on teise mängija kord lüüa, siis märgi enne ära oma pall, et ta ei peaks sinu järgi ootama.
e) Teekonnal järgmisesse avalöögialasse otsusta ära, mis kepiga sa avalöögi teed. Harjutusringilt sa tead, mis sind ees ootab.

Sander Vallaots

2016 aasta rajamängu Eesti meistrivõistlusete peakohtunik