Reeglite ja HCP Komitee viimase koosoleku olulisemad otsused

chip_shot(4)

Ülevaade olulisematest otsustest, mis said vastuvõetud 19.märtsil 2015 toimunud Reeglite ja HCP Komitee koosolekul:

3. Juhendajad 2015 aastal:

2015 aastal on juhendajate kasutamise soovist teada andnud:

Niivälja golfiklubi, kes sooviks Prode Martin Toomi ja Paul Põhi abilistena kasutada 2014 aastal abiks olnud Terje Tederit ja Allan Eleranda ning uuena võtta appi kehalisekasvatuse õpetajana töötava Anne Matsise.

Estonian Golf & Country Clubi juures Eesti Golfikooli Pro Enrico Villo soovib jätkata Merlin Palmi kasutamist juuniorite (5-9.aastased) treeningute läbiviimisel

Otsustati:

 • Peasekretäril selgitada järgmiseks koosolekuks, milline on juhendajate kasutamisest tulenev kasu Eesti golfi kasvatamisele.
 • Juhendajate ankeedid vaadatakse läbi ja kinnitatakse järgmisel koosolekul ning seni võivad juhendajad tegutseda vastavalt 2014 aastal kokkulepitule.
 • 4. Aimpointi kasutamine

  Otsustati:
  Ei tehta piiranguid ,kui on jälgitud golfireeglites toodud nõudeid ehk siis ei tohi puudutada puttamisjoont ning tuleb jälgida mängutempot(mängijatel on rangelt soovituslik tutvuda ka vastava USGA ja R&A ühise avaldusega ,eesti keelde tõlkinud Teele Tohver).

  5. Mattias Varjuni AHRi uue hcp kinnituse vormistamine

  Peale AHR langes Mattias Varjuni uus arvestuslik HCP II HCP kategooriast I HCP kategooriasse.Vastava muutuse peab kinnitama rahvusliku  alaliidu HCP toimkond

  Otsustati:
  Kinnitada Mattias Varjuni hcp’ks peale AHR’i 4.1.

  6. J. Tarieni avaldus AHRi raames hcp tõstmine max 2 võrra

  J. Tarieni on teinud avalduse Niitvälja golfiklubile , et tõsta tema HCP tema mängutasemele vastavaks.Niitvälja golfiklubi suunas selle taotluse edasi alaliidu HCP toimkonnale.

  Otsustati:
  Taotlust mitte rahuldada. Avalduses toodud põhjused ei anna piisavad alust, et taotlust rahuldada. EGA hcp reeglite süsteemi punkti 3.16 alusel ei ole lubatud mängija hcp tõstmine muul juhul, kui meditsiinilistel põhjustel (EGA HCP System 2012: “It would not be expected, on other than medical grounds, to make upwards adjustments. These should be applied during the AHR”).

  11. EGL 2015 HardCardi kinnitamine

  Otsustati:

  1. Kinnitada EGL HardCard 2015 aastaks tegemata muudatusi 2014 aastal kehtinud HardCardis.