Soole ja Adulile Kultuurkapitali stipendium

Fotod: Joosep Martinson

2020. aasta Kultuurkapitali viimases jaotuses otsustati sportlasstipendium määrata Ken-Marten Soole ja Anete Liis Adulile. Varem on Kultuurkapitali stipendiumi 2020. aastal teeninud Kevin Christopher Jegers, Carl Hellat ja Karola Soe. Kultuuriministeeriumi stipendiumi 2020. aastal teenisid golfaritest Kevin Christopher Jegers ja Mattias Varjun.