Suuna võtmine. Mis on lubatud, mis keelatud?

Foto: erakogu

Vastavalt reeglile 10.2b(3) on mängijal keelatud asetada maha mistahes objekti, mis on abiks jalgade või keha joondamisel löögi sooritamiseks. Siinjuures on oluline teha vahet mängusuuna paikapanekul (mida reguleerib reegel 10.2b(1) ning mis on lubatud tegevus) ning jalgade või keha joondamisel, mis on keelatud tegevus.

Vastavalt reeglile 10.2b(3) ja selgitusele 10.2b(3)/1 on lubatud/keelatud sellised tegevused:

Lubatud tegevus: Kepilaba palli taga

 • Mängija asetab kepilaba palli taha selliselt, et kepilaba on mängujoonega samal joonel (paralleelselt).
 • Mängija tõstab kepi maast lahti ja võtab sisse löögiasendi.
 • Mängija sooritab löögi.
 • Mängija ei saa trahvi.

 

Keelatud tegevus: Kepilaba palli taga keelatud

 • Mängija seisab palli juures (sõltumata sellest, kas mängija asub palli taga löögijoonel või palli kõrval löögiasendi võtmise kohal) ning soovib paika panna oma jalgade või keha asendit.
 • Mängija asetab golfikepi või mistahes muu asja palli taha löögisuunas selliselt, et kepilaba on mängujoonega samal joonel (paralleelselt).
 • Mängija liigub sisse võtma löögiasendit selliselt, et ta ei tõsta üles kepilaba või mistahes muud maha asetatud asja. Selle tulemusel on kepilaba või mistahes muu maha asetatud asja abil võimalik panna paika jalgade või keha asend (tekivad nö kaks paralleelset löögisuunalist mõttelist joont).
 • Mängija võtab sisse löögiasendi (mh paneb paika jalgade või keha asendi).
 • Mängija sooritab löögi.
 • Mängija saab 2 trahvilööki.

 

Lubatud tegevus: Kepilaba palli ees lubatud

 • Mängija asetab kepilaba palli ette löögisuunas selliselt, et kepilaba on mängujoonega samal joonel (paralleelselt).
 • Mängija tõstab kepi maast lahti ja võtab sisse löögiasendi.
 • Mängija sooritab löögi.
 • Mängija ei saa trahvi

Keelatud tegevus: Kepilaba palli ees keelatud

 • Mängija seisab palli juures (sõltumata sellest, kas mängija asub palli taga löögijoonel või palli kõrval löögiasendi võtmise kohal) ning soovib paika panna oma jalgade või keha asendit.
 • Mängija asetab golfikepi või mistahes muu asja palli ette löögisuunas selliselt, et kepilaba on mängujoonega samal joonel (paralleelselt).
 • Mängija liigub sisse võtma löögiasendit selliselt, et ta ei tõsta üles kepilaba või mistahes muud maha asetatud asja. Selle tulemusel on kepilaba või mistahes muu maha asetatud asja abil võimalik panna paika jalgade või keha asend (tekivad nö kaks paralleelset löögisuunalist mõttelist joont).
 • Mängija võtab sisse löögiasendi (mh paneb paika jalgade või keha asendi).
 • Mängija sooritab löögi.
 • Mängija saab 2 trahvilööki.

 

Lubatud tegevus: Kepilaba joonega risti lubatud

 • Mängija asetab kepilaba palli taha selliselt, et kepilaba on mängujoonega risti (perpendicular to the line of play).
 • Mängija ei tõsta kepilaba maast lahti ja võtab sisse löögiasendi.
 • Mängija sooritab löögi.
 • Mängija ei saa trahvi.

 

Keelatud tegevus: Kepi maha asetamine keelatud

 • Mängija seisab palli juures ning soovib paika panna oma jalgade või keha asendit.
 • Mängija asetab golfikepi või mistahes muu asja enda ette maha (enda ja palli vahele, või kuhu iganes mujale) selliselt, et kepi või mistahes muu maha asetatud asja abil on võimalik panna paika jalgade või keha asendit.
 • Mängija tõstab kepi maast.
 • Mängija sooritab löögi.
 • Mängija saab 2 trahvilööki sõltumata sellest, kas ta pärast kepi või muu asja maha asetamist ning enne löögi sooritamist liikus kohalt ära või mitte.