Toimusid ajaloolise tähtsusega kohtumised Eesti golfis.

 

27 – 28.03 külastas Eestit PGA’s of Europe tegevdirektor Ian Randell, kelle osavõtul peeti kaks pikka kohtumispäeva Tallinnas.

27.03 peeti kohtumine Eesti PGA, Eesti Golfi Liidu ja Ian Randell’i osavõtul.

Osalesid Piret Sepp(EGL), Mats Soomre(EGL), Marko Palm(EGL/PGA), Enrico Villo(PGA), Paul Põhi(PGA), Torel Neider(PGA), Mari Suursalu(PGA) Lee Marshall (PGA) ja PGA’s of Europe esindaja Ian Randell.

Põhilised teemad, mille üle arutleti: “Kuhu on Eesti golf jõudnud 20. aastaga”, “Töö noortega”, “PGA Pro’de vajalikkus golfiklubide elu ja golfi edendamisel”, “IPE koolitusprogrammi toomine Eestisse”, “Pro’d töötamas koos golfi juhendajatega”, “Ryder Cup Trust’i rahade kaasabil Eesti golfi arendamine” ja paljud teised Eesti golfi arengut puudutavad teemad.

28.03 kohtumisel osalesid Eesti golfiväljakute ja golfiklubide esindajad, kes koostöös Eesti Golfi Liidu, Eesti PGA ja Ian Randell’iga arutasid kuidas väljakud/klubid, PGA ja Eesti Golfi Liit saaksid koostööd tehes kõige efektiivsemaid tulemusi golfi arendamisel Eestis.

Osalesid Piret Sepp(EGL), Margit Raid(EGL), Marko Palm(EGL/PGA), Enrico Villo(PGA), Paul Põhi(PGA), Torel Neider(PGA), Mari Suursalu(PGA), Hanno Kross(EGCC), Kristo Tohver(Niitvälja), Kristi Laur(Otepää), Pekka Järvinen(Otepää), Andres Gailit(Otepää), Marko Kaldoja(Saare Golf/Tahkuranna Golf), Arti Ots(EGL).

Põhilised teemad, mille üle arutleti: “Ühine plaan, kuidas saada noored golfi juurde”, “R&A ja Ryder Cup Trust’i rahastuse kasutamine Eesti Golfi arendamisel”, “Kommunikatsiooniplaani väljatöötamine, millesse panustavad EGL, Eesti PGA ja klubid-väljakud ühiselt”, “PAR 3 väljakute rajamine olemasolevatele golfiväljakutele, mis teeks golfimängu algajaile kergemaks”, “Golfi saadiku leidmine, kes julgustaks Eesti inimesi ja eriti noori, golfimänguga tutvust tegema ja golfiga tegelema”, “Golf kui tervisesport ja selle propageerimine”, “Golf kooliprogrammi erinevates koolides Eestis”, “Kuidas transportida noori golfiväljakutele”, “Golfi perepäevade pidamine Eesti golfiväljakutel”, “Videod Eesti golfist ja nende levitamine sotsiaalmeedias, kusjuures erilise tähelepanu alla võtta juuniorite golf”.

PGA’s of Europe tegevdirektor tunnistas, et Eesti Golf on heaks eeskujuks paljudele arenevatele golfiriikidele ja suurim väljakutse on koostöös Eesti golfi arendamine, kuhu peavad panustama kõik osapooled – Eesti PGA, Eesti Golfi Liit, Golfiväljakud- ja klubid. Ryder Cup Trust’i kaudu jätkatakse Eesti golfiprojektide rahastamist ning PRO’de koolitamist. Ühtlasi toonitas ta, et Pro’sid tuleks kaasata rohkem golfiväljakute-klubide strateegiliste otsuste tegemisse ja tuletas meelde, et Pro’d on golfi süda, kes peavad looma inimestele positiivseid emotsioone golfist. Erifookusesse tuleb võtta noortetöö arendamine üle Eesti ning uute mängijate kasvatamine kõikides klubides.

Allikas: Eesti Golfi Liit

IMG_7415