Üks õpetlik lugu golfimängijale

Screen Shot 2016-05-18 at 13.17.05

Seda lugu ajendas kirja panema üks kahetsusväärne juhtum sel aastal või õigemini selle juhtumiga kaasnevad tagajärjed.

Juhtum ise.

Selle aasta avavõistlustel Saaremaal (ühtlasi ka BMW kvalifikatsioon) jäi mängija Henry Holm vahele tulemuskaardi muutmisega peale märkija- ja endapoolset allkirjastamist ning enne caddiemasterisse esitamist.

Üldjoontes arenesid sündmused järgnevalt:

Peale mänguringi kontrolliti tulemused ja allkirjastati, misjärel Henry Holm näitas initsiatiivi ja lubas kõigi (kogu rühma siis) tulemuskaardid edastada caddiemasteritele. Caddiemasteri pöördumine mõne aja pärast mängijate poole küsimusega, kus on nende tulemuskaardid ja veel mõned asjaolud, sundisid Henry Holmi märkijat mõne aja pärast golfboxist üle kontrollima Holmi enda tulemuse. Oma ebameeldivaks üllatuseks leidis ta tulemused, mis ei vastanud tulemuskaardile kantust.

Asjaolude selgitamise käigus tuvastatigi Holmi poolt muudetud tulemuskaart, millele järgnes otse loomulikult rida otsuseid, nagu võistlustulemuse tühistamine, EGL poolne võistluskeeld kuni 2017.a. lõpuni ning EGCC (koduklubi) poolne samaväärne karistus.

Nüüd siis huvitav osa.

Nagu eelmise analoogse juhtumi puhul (meenutame, et eelmine oli Valdeko Kluge juhtum), leidis võistleja, et talle on ilmselgelt liiga tehtud ja advokaatide jms abil asunud süüdistama inimesi, kes on määratud selliste juhtumite puhul võtma vastu kahtlemata üsna ebameeldivaid otsuseid.

Aga see on asja ühtpidi arusaadavam pool. Asja arusaamatum pool on mitmete kõrvalseisjate reaktsioon.

Karistus olla ikka liiga karm, see olla juhtunud kogemata, meeltesegadus ja muu säärane jutt.

Head, inimesed, kas Te ise ka aru annate, mille üle Te jaurate. Ma loodan, et me räägime ikka ju golfist, aumeeste mängust.

Olen kokku puutunud paljude olukordadega golfis ja erinevatel võistlustel, tõesti ühtpidi uskumatutega ,aga kuidas on võimalik kogemata muuta peale allkirjastamist oma tulemuskaarti ning jättes sellest teavitamata märkijat ja võistluskomiteed. Millest me räägime?  Minu arust mitte vähem hullem on see, et kuidas on võimalik sellist tegevust õigustada või üritada maha vaikida. Ainuke mõistlik soovitus mängijale saab olla see, et ta oma käitumisega edaspidi suudab veenda golfimängijate kogukonda, et ta on aru saanud oma tegevuse vastuvõetamatusest ning et see ei kordu enam kunagi.

Maailmas on palju tegevusi, kus kehtivad väga erinevad arusaamad, kindlasti on nende hulgast võimalik valida omale sobiv, aga kui valida selleks golf, siis tuleb valida eelkõige ausus enese ja teiste vastu, respekt kokkulepitud reeglite vastu. Kui see ei sobi , siis vaata lause algust.

Heinu Klaas
Eesti Golfi Liidu Reeglite ja HCP komitee juht