Ülevaade Greenkeeperite infopäevast

Tunnistagem endale, et ilma suurepäraste ja hästi hooldatud golfiväljakuteta oleks golfi ülimalt raske mängida. Iga golfar teab, kui tähtis on greenkeeperite töö ja mida see tähendab.

IMG_1918  IMG_1916

Kui Valgeranna golfihoones toimus Eesti Greenkeeperite Ühenduse poolt kokku kutsutud “Greenkeeperite infopäev,  siis oli meeldiv näha, et huvi infopäeva vastu oli suur. Kohale tuldi üle Eesti, rahvusvahelist värvi andsid FEGGA e Euroopa Greenkeeperite Ühenduse tegevjuht Dean Cleaver Suurbritanniast ja Austria Greenkeeperite Ühingu president Alex Höfinger.

Mõlemad väliskülalised rõhutasid koolituse vajadust, sest kui tahad olla oma valdkonna proff, pead ennast pidevalt arendama.

Symbio tegevjuht Martin Ward Suurbritanniast esines teemal – “ Mis toimub muru all ehk mulla mikrobioloogia olulisus”.

Eesti ühenduse juhi Kristel Mülle- Vaiki ‘i Niitvälja Golfist sõnul on täna Eestis greenekeepereid 50 – 60 ringis ja ühenduse eesmärgiks on greenkeepingu valdkonna arendamine, omavahelise suhtluse edendamine ja kogemuste vahetamine. Väga tähtsaks peetakse koostööd rahvusvaheliste greenkeeperite organisatsioonidega.

EGGA-sse on koondunud 23 riiki, Eesti nende hulgas.

Luua Metsanduskooli õppeosakonna juhataja kt Raili Laas andis teada, et praegu käib töö selle nimel, et alates sügisest saaks alustada greenkeeperite koolitusega. Vaja on välja töötada kutsestandard.

Greenkeeperi näol on tegemist oskustöötajaga, kelle põhilised tööd on murupindade hooldamine ning väljaku remont ja uuendamisega seotud tööd.

Õppekavas oleksid esmaabi, karjääri planeerimine, golfimängu alused, mänguraja rajamine ja hooldamine, keskkonnahoid ja maastiku hooldamine, masinate ja seadmete kasutamine ja hooldamine, erialane võõrkeel ja valikained.

Õppetöö algab novembris, kui golfihooaeg on läbi ja kestaks märtsini. Õppimine oleks tasuta.

Jääb loota, et need plaanid ka täituksid.

Järgmine kord kogunevad Eesti greenkeeperid sügisel.