Väikene näärikuu golfijutt

Kuidas ikkagi mõõta lähim lipule olukorda või pikimat avalööki? Neil teemadel arutleb “valjusti” golfisõber Heinu Klaas ning samas rõhutab:

HOIATUS!
Tegemist on arutelu avava kirjutisega, mille eesmärgiks võiks olla, et hooaja alguseks tekiks ühine arusaamine käitumisest olukordades, mis võistlusjuhendites on määratlemata. Tagasiside võiks minna oma klubi juhtorganitele või otse EGL-i, mis oleks, siis näiteks EGL-poolt väljalastava juhendi aluseks.

Pikim avalöök/lähim lipule