Avaldatud uus keelatud ainete nimekiri

Juba on võimalik tutvuda uue keelatud ainete nimekirjaga, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2015. Koos nimekirjaga avaldati ka muudatuste kokkuvõte ja seireprogramm.

Screen Shot 2014-10-23 at 1.05.33 PM

WADA avaldab keelatud ainete nimekirja rahvusvahelise standardina nii tihti kui vajalik ja mitte harvem kui üks kord aastas. Süsteemsuse tagamiseks avaldatakse uus nimekiri igal aastal, sõltumata muudatuste tegemisest.

Aine või meetod lisatakse keelatud nimekirja juhul, kui tegemist on varjava ainega või ta vastab järgnevast kolmest kriteeriumist kahele:

(1) Omab võimet suurendada või suurendab sportlikku sooritust.

(2) Omab potentsiaalset või tegelikku terviseriski.

(3) On vastuolus spordi vaimuga

WADA otsus, millised keelatud ained ja keelatud meetodid lisatakse keelatud nimekirja, on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele sportlase ega mõne teise isiku poolt.

Üksikutele spordialadele ei tehta keelatud ainete üldnimekirjas erandeid eeldusel, et teatud dopinguaineid ei tohiks kasutada mitte keegi, kes end sportlaseks nimetab.

Rohkem info ja keelatud ainete nimekiri siin