EGL juhatuse otsus Lauri Buntseli kaebusele Löögimängu Eesti Meistrivõistluste lõppprotokolli kohta

Eesti Golfi Liidu juhatuse koosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg: 24. september 2014.a.
Koosoleku toimumise koht: Tondi 84 Tallinn
Koosoleku algus: kell 10:00
Osalejad: Arti Ots, Riina Paluvee, Marko Palm, Jüri Kalda, Heinu Klaas, Margit Raid, Mats Soomre, Piret Sepp
Koosoleku juhataja: Arti Ots
Protokollija: Piret Sepp

Päevakord:

  1. Reeglite, HCP ja CR komitee 18. septembril toimunud koosolekul otsustatu kinnitamine Lauri Buntseli kaebuse osas.

Väljavõte Reeglite, HCP ja CR komitee koosolekust:
Reeglite, HCP ja CR komitee koosolekul osalesid 18. septembril 2014 kell 17:30 Kogeri kontoris: Heinu Klaas,Teele Tohver, Benno Maaring, Lembit Dalberg, Rein Raudsepp, Piret Sepp (külaline EGL)

Päevakorra punkt:
EGLile saadetud Lauri Buntseli kaebuse arutamine. EGL RHCP komitee arutas Lauri Buntseli kaebust ning jõudis seisukohale, et kaebus on põhjendatud ja see tuleb rahuldada.

EGL RHCP komitee võttis Lauri Buntseli kaebuse osas vastu järgmise otsuse:
EGL avaldab kahetsust, et muidu igati korda läinud EMV-l tekkisid ametliku info edastamisel häired, mis tõid kaasa mitmeid ebamugavusi mängijatele ning lõppesid ühe võistleja – Lauri Buntseli – starti mitte jõudmisega finaalpäeval.
EGL Reeglite ja HCP Komitee jõudis seisukohale, et antud mängija – Lauri Buntseli – starti mitte ilmumine ei olnud mängijapoolne tegevusetus/viga, vaid oli otseselt tingitud ebaõige info avaldamisest võistluste ametlikes infokanalites, mistõttu tuleb Lauri Buntseli osas asendada võistlusprotokollides tegelikele sündmustele mittevastav märge DQ märkega NS.
EGL loodab edaspidi vältida sellelaadseid häireid võistluste läbiviimisel ning loodab mängijate mõistvale suhtumisele ka tulevikus.

EGL juhatuse otsus:
EGL juhatus otsustas ühehäälselt kinnitada Reeglite, HCP ja CR komitee poolt 18. septembril Lauri Buntseli kaebuse osas tehtud otsuse, teha otsus teatavaks Lauri Buntsel’ile ja saata otsus ülaltoodud sõnastuses laiali kõikidele 2014 Löögimängu Eesti Meistrivõistlustest osavõtjatele mailiga ning avaldada see www.golf.ee veebilehel uudiste all.

Koosoleku lõpetamine
Kuivõrd kõik koosoleku päevakorras olnud küsimused ammendusid, lõpetati üldkoosolek.