Golfireeglites järgmisest aastast suured muudatused

Foto: erakogu

On tavaks saanud, et R&A ja USGA vaatavad golfireeglid üle ja vajadusel täiendavad neid iga nelja aasta järel. Viimati uuenesid reeglid 2015. aastal, need kehtivad ka praegu.
Kavandatavad muudatused jõustuvad 1.01.2019 ja on eriti murrangulised, nende suurem eesmärk on mängija elu lihtsustamine väljakul.

Johtuvalt ülaltoodust on EGL koos EGKKga kokku pannud järgmise tegevuskava aastaks 2018.
• Reeglite eesti keelde tõlkimine, valmis 2018. aasta suvel – toetab Seesam Kindlustuse AS;
• reegliraamatute trükk, valmis 2018. aasta oktoobris – toetab Seesam Kindlustuse AS;
• koolitused:

2018

  • 1. taseme reeglite kool uutele kohtunikele ja komiteedele 2018. aasta septembris pärast suurte meistrivõistluste lõppu;
  • 2. taseme reeglite kool uutele ja olemasolevatele kohtunikele ja komiteedele 2018. aasta septembris-oktoobris;
  • reeglite õhtud mängijatele koostöös klubidega 2018. aasta oktoobrist 2019. aasta märtsini vastavalt soovidele;

2019

  • TARS 3 reeglite kooli ettevalmistus (2018. aasta hooajal 2. taseme läbinutele, kellest kaks parimat TARS 3 proovieksami läbinut lähevad TARS3-le St. Andrewsi) 2019. aasta jaanuaris;
  • 1. taseme reeglite kool kõigile huvilistele 2019. aasta märtsis;
  • 2. taseme reeglite kool kõigile huvilistele 2019. aasta septembris;

Edasi

  • 2019. aasta loogika – jaanuaris TARS3 ettevalmistus ja kaks suuremat reeglite kooli järgmises tsüklis.

Lähemat infot reeglite kooli kohta saab e-posti aadressil reeglid@golf.ee. Täpne koolituste kalender koos registreerumisinfoga avaldatakse www.golf.ee lehel.
Kõik 1. ja 2. taseme reeglite koolid lähevad 2019. aastal R&A koolituskalendrisse ja avaldatakse https://www.randa.org/RulesEquipment/Rules/Rules-Education lehel.
Tegevuskava eesmärk on alustada uute reeglite tutvustamist hooaja lõpus, vältimaks kõikvõimalikke segadusi ja vääritimõistmisi seoses kehtivate reeglite ja kohe-kohe vastuvõetavate reeglite erinevusega käesoleval hooajal.
Kõik huvilised, kes soovivad 2019. aasta reeglite mustandiga tutvuda, saavad seda teha siin (https://www.randa.org/News/2018/03/New-Rules-of-Golf-unveiled-by-The-RA-and-USGA)
ja siin (https://www.rules.golf/).

EGLi reeglite ja HCP komitee