Kas üha pikenevad löögipikkused tapavad golfi algse mõtte?

Foto: erakogu

R&A ja USGA on välja andnud iga aastase mahuka Distance Insights raporti. Aruandes on enam kui 100 aasta jagu andmeid. Samuti on aruandele lisatud 15-leheküljeline järelduste dokument, mis võtab kokku muudatuste mõju spordialale pikaajalisest.

Aruanded on avaldatud avalikult ja neid saab leida aadressil: randa.org/distanceinsights või usga.org/distanceinsights.

Mis olid siis uuringu peamised järeldused?

  • 100 aasta jooksul on trendiks saanud aina pikemad golfilöögid aga ka golfiradade pikkuse suurenemine kogu maailmas. R&A ja USGA usuvad, et see jätkuv trend on mängu pikaajalist tulevikku silmas pidades kahjulik.
  • Paljude golfiväljakute loomupärane strateegiline väljakutse võib olla ohus, eriti kui need väljakud ei ole või ei saa muutuda piisavalt pikaks, et pidada sammu golfimängijate, kes mängivad tagumistelt tiidelt, löögikauguste suurenemisega. See võib põhjustada riski, et paljud väljakud muutuvad vähem väljakutseid pakkuvaks või nn iganevad.
  • Suurem löögikaugus võib hakata õõnestama põhiprintsiipi, mille kohaselt on golfi põhiväljakutseks see, et edu saavutamiseks tuleb näidata erinevaid häid oskusi.
  • Kui väljakud jätkavad radade pikendamist on see vastuolus kasvavate ühiskondlike muredega vee, kemikaalide ja muude ressursside kasutamise pärast.
  • Pikemad rajad ja kogu golfiväljaku pikkus, millega kaasneb ka pikem mänguaeg kallutavad golfi vales suunas ja pole vajalikud väljakutseid pakkuva, nauditava ja jätkusuutliku mängu jaoks.
  • On tuvastatud probleem, et paljud harrastusgolfarid mängivad kaugematelt tiidelt, kui on vaja, arvestades nende löögipikkusi. Seda eriti just seetõttu, et paljudel golfiväljakutel isegi eespool olevad tiid on suurele osale golfimängijatele, kes nendelt mängivad, liiga pikad.

R&A tegevdirektor Martin Slumber sõnas: „Usume, et oleme golfis jõudnud pöördelisse hetke. Selle aruande avaldamine on väga oluline. Pikaajalise löögikauguse suurenemise mõju mõnele golfis olulisele elemendile on nüüd selge – sealhulgas ka spordi strateegilise väljakutse muutumise küsimus, edu saavutamise jaoks on vajalik oskuste tasakaalu muutmine ja riskimine sellega, et väljakud on vähem väljakutseid pakkuvad. Meie eesmärk juhtorganitena on teha koostööd golfi peamiste huvigruppidega, et käsitleda seda teemat viisil, mis ühendab spordiala ja tagab selle edaspidise õitsengu ka järgnevatel aastatel.”

„See ei puuduta viimaseid aastaid ega ka lähiaastaid, vaid pigem mängu pikaajalist tulevikku,” ütles USGA tegevjuht Mike Davis. „See aruanne näitab selgelt löögikauguse ja golfiväljakute pikkuse järjepidevat suurenemist viimase 100+ aasta jooksul. Sellel tõusul on olnud sügav mõju golfiväljakute ehitamise, muutmise ja käitamise kuludele ning need on mõjutanud golfimängijaid kõikidel tasanditel. Usume, et see probleem jätkub, seni kui see tsükkel ei lõpe. Kogu golfikogukonna koostöös on meil võimalus see tõusulaine peatada ja aidata tagada, et golf püsiks jätkusuutlik ja nauditav tulevastele põlvedele.”

Siiani pole samas ühtegi kindlat lahendust leitud. R&A ja USGA liiguvad nüüd oma uuringuga järgmisse etappi, hinnates võimalikke lahendusi, mis võivad aidata aina kasvavat löökide pikkust lõpetada. Eeldatavasti on käesolev uurimistöö ja hinnangud potentsiaalseteks muutuseks varustuse reeglites ning seda koos täiendava uuringuga, mis puudutab väljakute kujundamist ja ülesehitust, arvestades aina kasvavaid löögipikkusi.

Seda tausta silmas pidades viiakse läbi ka laiaulatuslik ülevaade nii golfikeppidest kui ka pallidest, et mõista ja hinnata kõiki võimalusi kasvavatest löögipikkustest tulenevate probleemide lahendamiseks.