Mis on golf?

Foto: Hanno Kross

Tore ajaviide, kus mõistlikud inimesed, ilusas looduses, toredas seltskonnas golfikeppidega üritavad golfipalli auku ajada.

Seda kindlasti.

Lisaks pinge tekitamiseks, tehakse vahel võistlusi. See on selline olukord, et võistleja märgib üles tehtud löögid ja saadud trahvid ning amatöörgolfis jälgib, et tal oleks õige HCP ning annab oma skoorkaardi üle võistluste korraldajatele. Teine kord on võistlustel ka kohtunik, kes on inimene, kelle poole saab pöörduda, kui on midagi, mis jääb ebaselgeks aga teda ei pruugi ka olla.

Eeltoodu põhineb osalejate aususel, s.t lugupidamisel enda ja üksteise vastu (vanasti tuntud ka kui härrasmehelikkus).

Siit järeldub otseselt, et üks golfi möödapääsmatu tingimus on ausus ülalloetletud tegevustes, kas ta just samastub sellega, aga ilma selleta ei ole golfi olemas.

Tundub ju lihtne.

Aga kuidas nimetada tegevusi või tegelasi, kes ei rahuldu väljakul saadud tulemusega vaid tuunivaid siis neid, kas otse skoorkaardil paremaks või läbi HCP (tõlgin – teadlikult kirjutavad endale madalamaid tulemusi, kui tegelikult mängiti või kasutavad ebaõiget HCP)?

Pean silmas siin tahtlikku tegevust, tahtmatuid eksimusi juhtub ikka.

Tegelikult ei olegi tähtis kuidas me neid nimetame vaid tähtis on see kuidas me sellesse suhtume ning mida ette võtame.

Suhtumise üle ma ei hakka arutamagi, keskendugem sellel, mida ette võtame.

Kõikides klubides on olemas kaptenid/presidendid, kelle poole saab pöörduda ja kelle ülesanne on selliste teemadega tegeleda. Oluline on siin, et sellega tegeletaks kohe, kui asjaolud on ilmnenud.

Erinevad asjaolud ongi erinevad ja mis delikaatsustasemel neid aetakse ongi kaptenite/presidentide otsustada, peaasi et need oleksid adekvaatsed.

Samuti võistluskomiteed ei tohi jätta jõusse ühtegi sellist tulemust, mis on saavutatud tahtliku tulemuste manipuleerimise (siia alla käib ka tahtmatu manipuleerimine), siin mingit ajapiirangut ei saa olla.

Klubide Reeglite ja HCP komiteed peavad hakkama tegema ka komitee tööd ehk siis tahtlikult HCP-ga manipuleerijaid korrale kutsuma (muidugi juhul kui neid on).

Samas on meil iga golfiga tegeleja saanud tuule tiibadesse golfiõpetaja käe all ja osa treenivad pidevalt. Kas meil on golfiõppes või -õpetajates mingeid vajalikud asjad jäänud kahe silma vahele?

Ja muidugi on eriti totter tagantjärele vihjed mängijate hulgas – a la see on ju ammu teada.

Et siis mis mõttes – oli teada?

Võtame EGL Reeglite ja HCP komiteena terava luubi alla klubide komiteede teema (tuletame meelde, et HCP pidamise eeldus on võimeka kohaliku komitee olemasolu) ning kindlasti sekkume, kui räigeid eksimusi üritatakse maha salata või muud moodi olematuks teha.

Lihtsalt meeldetuletuseks, sellised asjad tulevad ju niikuinii välja, neid on minevikus ka juhtunud (selged üksikjuhtumid) ning keegi ei tahaks vahele jääjate nahas olla.

Selle kirjatüki eesmärk on, et need jääksidki üksikjuhtumiteks.

Jäägem golfi juurde.

Heinu Klaas
EGL Reeglite ja HCP Komitee esimees