Ülemaailmne TARS seminar toimus St. Andrewsis

Foto: R&A

Peaaegu 100 osalist enam kui 40 riigist kohtusid golfi sünnikodus Šotimaal, R&A poolt korraldatud golfikohtunike ja komiteede liikmete seminaril ehk TARSil. Alates 1990. aastate keskpaigast toimuv 3. taseme seminar on R&A kolmetasandise kvalifikatsiooniprotsessi viimane etapp turniiride komiteede liikmetele ja kohtunikele.

Neli päeva kestnud seminari (4.–7. veebruar) vältel toimus praktilisi demonstratsioone ja rollimängustsenaariume, juhtnööre R&A kohtunike poolt ning arutelusid uute golfireeglit üle, mis jõustusid eelmise aasta jaanuaris. Muude teemade hulka kuulusid ka näiteks väljakute märgistamine, mängu tempo, käitumisreeglid ja varustuse reeglid. 

Eestit esindasid seminaril Tõnis Nõmmik ja Merit Ots, kes sooritasid ka TARS3 taseme testi kohapeal, mille tulemused selguvad lähiajal.

Merit Otsa kommentaar: „Minule, kui mitte veel aktiivsele kohtunikule ja pigem golfimängijale, oli kõige tähtsam Kevin Feeney sõnum – kohtunik on väljakul selleks, et mängijat siiralt ja ilma liigsete emotsioonideta AIDATA. Kevin on olnud kohtunik kõikidel suurtel tuuridel ja võistlustel (tema eriline lemmik on St. Andrewsis mängitav Open ja Ryder Cup). 
Olla abivalmis ja seega usaldusväärne ning professionaalne, mitte soov trahve „väänata“ või mängijat kuidagi karistada ja ennast paremaks pidada, oli tema mitmel päeval meile edastatud sõnum, mis teda on viinud maailma parimate kohtunike sekka. 
Olukorras, kus mängijad edasi jalutavad, kui segane olukord tekib või kaasmängijad näevad, et reegleid rikuti, kuid sekkuvad alles klubihoones, on väga raske midagi parandada. Abi tuleb julgeda küsida kohe, nö sündmuskohal.“

Tõnis Nõmmik lisas: „Oluline otsuseid tehes arvestada sellega, kohtunik esindab kogu fieldi (teiste võistlejate) huve. Samuti peab meeles pidama, golf on mäng, mis nõuab oskusi ja peab pakkuma väljakutset.“