Võistluste korraldamine COVID perioodil

Alates tänasest on lubatud korraldada välisõhus võistlusi ilma pealtvaatajateta. Küll aga on seatud võistlustele mitmeid piiranguid lähtuvalt üldistest piirangutest ja ka ala spetsiifikast.

Tutvu Kultuuriministeeriumi üldiste juhistega ning Eesti Golfi Liidu juhendiga võistluste korraldamiseks.